LIN; Sprog og samfund: Sociolingvistikkens nye tendenser

Kursusindhold

Kurset udbydes som KA-emne i forbindelse med Copenhagen Winter School in Sociolinguistics  som finder sted i uge 11. Det intensive kursus er både for KA-studerende og internationale phd.-studerende og her vil internationale forskere undervise i forskellige sociolingvistiske emner. Inden det intensive kursus køres et undervisningsforløb på 10 undervisningsgange for KA-studerende. Efter kurset afholdes minimum 2 workshopdage udover individuel vejledning. Kurset udbydes som 15 ects. Hvis man tilmelder sig kurset, skal man altså kunne følge både det introducerende KA-forløb, det intensive kursus (alle hverdage i uge 11) og de efterfølgende workshops.

 

Det indledende undervisningsforløb indeholder en introduktion til nyere sociolingvistik samt case-baserede diskussioner og analyser af datatyper og metoder. Vi planlægger indholdet på kurset, så det peger hen imod de temaer, der tages op på det intensive forløb af de internationale forskere. I 2022 underviser Sophie Holmes-Elliott (Queen Mary University of London), Crispin Thurlow (University of Bern) og Tommaso Milani (Göteborgs Universitet). Vi vil tage udgangspunkt i større sociolingvistiske empiriske projekter udført i de senere år på Københavns Universitet og give en indføring i sproglig variation, sammenhænge mellem samfundsstrømninger og lokale anvendelser af sprog, og sammenhænge mellem sprog, nation og globalisering.

 

Det indledende forløb vil klæde deltagerne på til at få et effektivt udbytte af det intensive kursusforløb, som vil vare 5 hele dage og bestå af foredrag af internationale forskere, præsentationer af PhD-projekter og workshops. Vær opmærksom på at denne del foregår på engelsk. Formålet med at inkludere KA-studerende og PhD-studerende på samme kursus er at opnå en synergieffekt, hvor KA-studerende får et førstehåndsindtryk af arbejdet med empirisk baseret forskning. Det samlede forløb vil forberede den studerende til arbejdet med hjemmeopgaven/synopsen, som vejledes individuelt eller i grupper af underviserne i løbet af foråret.

Engelsk titel

New tendencies in sociolinguistics

Uddannelse

Lingvistik

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:


Kandidatuddannelser:
2019-ordningen
2018-ordningen


Studieordningerne findes her.

Kurset udbydes i forbindelse med Copenhagen Winter School in Sociolinguistics, som finder sted i uge 11. Det intensive kursus er både for KA-studerende og internationale ph.d.-studerende og her vil internationale forskere undervise i forskellige sociolingvistiske emner. Inden det intensive kursus køres et undervisningsforløb for KA-studerende på 10 undervisningsgange á 2 timer. Efter kurset afholdes to workshopdage udover individuel vejledning.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLIK0002FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Janus Spindler Møller   (5-7b727f86845179867e3f7c863f757c)
 • Malene Monka   (5-7e807f7c725179867e3f7c863f757c)
 • Marie Maegaard   (5-7e727e72765179867e3f7c863f757c)
Gemt den 31-10-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students