LIN; Dansk talesprogs grammatik

Kursusindhold

Indtil for få år siden byggede stort set al beskrivelse af sprog som har et skriftsprog, på skriftsprogstekster eller på konstruerede sætninger sagt i isolation. Ved beskrivelse af sprog uden et skriftsprog brugte og bruger man dels elicitering af enkeltord og -sætninger, dels især sammenhængende mundtlige tekster (eventyr, myter m.m.) som har fundet en nogenlunde fast form. Både skriftsprog og talesprog omfatter altså mange forskellige former.

 

I kurset gennemgår vi nyere forskning i forskellene på skriftsprog og talesprog og ser specielt på dansk talesprog. Der vil i undervisningen blive lagt vægt på analyser af autentisk talesprogsmateriale.

 

Før efterårsferien forventes deltagerne at finde det emne, som de hver især vil arbejde med i deres eksamensprojekt. Derefter fremlægges (foreløbige) resultater af arbejdet på kurset inden den endelige eksamen. Der vil således blive anledning til at diskutere arbejdsprocessen på kurset med underviser og medstuderende.


Kurset kræver kendskab til dansk grammatik svarende til Christian Becker-Christensen: Dansk syntaks: Indføring i dansk sætningsgrammatik og sætningsanalyse. Samfundslitteratur 2010, og til den lagdelte model til semantisk beskrivelse af sætninger som beskrevet i Elisabeth Engberg-Pedersen, Kasper Boye & Peter Harder: Semantik. Samfundslitteratur 2019

Engelsk titel

The Grammar of Spoken Danish

Uddannelse

Lingvistik

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Kandidatuddannelser:
2019-ordningen

2018-ordningen

2017-ordningen

KA-tilvalg:
2019-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning med forskellige former for aktiv undervisningsdeltagelse

Ud over artikler læser vi dele af K. Anne Jensen. 2003. Clause linkage in spoken Danish. PhD Thesis, University of Copenhagen (lægges som pdf på Absalon), og Erik Hansen & Lars Heltoft. 2011. Grammatik over det danske sprog I-III. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Total
  • 412,5