LIN; Bachelorprojekt (Lingvistik)

Kursusindhold

Individuelt forløb

Engelsk titel

Bachelor project (Linguistics)

Uddannelse

Lingvistik med specialisering i funktionel-kognitiv lingvistik

Lingvistik med specialisering i indoeuropæisk

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning , som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen

2018-ordningen

2017-ordningen (Indoeuropæisk)


Alle studieordningerne findes her.

Individuel vejledning

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 10
  • Total
  • 10