LIN; Bachelorprojekt (Lingvistik)

Kursusindhold

Individuelt forløb

Engelsk titel

Bachelor's Project (Linguistics)

Uddannelse

Lingvistik

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning , som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
2018-ordningen
2017-ordningen


Alle studieordningerne findes her.

Individuel vejledning

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 10
  • Total
  • 10