LAT Latinsk sprogkundskab

Kursusindhold

Kurset giver en systematisk indføring i grammatiske discipliner for viderekomne, herunder fonetik, morfologi, syntaks, semantik og pragmatik i syn- og diakront perspektiv; der øves i morfologisk og syntaktisk analyse samt oversættelse latin-dansk (”version”). For sidefagsstuderende vil der desuden være øvelser i latinsk stil (oversættelse dansk-latin). Undervisningen tager form af holdundervisning og ugentlige skriftlige opgaver.

Engelsk titel

LAT The Latin Language: History, Grammar and Stylistics

Målbeskrivelse

I kombination med kurset Oversættelse af græske og latinske tekster - teori og praksis, forbereder kurset til følgende prøver:

Latinsk sprogkundskab (BA-niveau)

Latinsk sprogkundskab  (KA-sidefag)

Holdundervisning og øvelser.

Kursuslitteratur meldes ud i Absalon inden kursusstart.

Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Ordbøger kan medbringes til prøven. I besvarelsen anføres, hvilke hjælpemidler, der er benyttet.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen:

Studieordning for Latin

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0