LAT Latinsk seminar: Filosofi

Kursusindhold

Kurset omhandler Ciceros politiske filosofi og vi læser uddrag på originalsprog fra primært De officiis, men også fra De re publica og De legibus.

Engelsk titel

LAT Latinsk seminar: Filosofi

Målbeskrivelse

Kurset forbereder i kombination med kurset Antik filosofi til prøven i Romersk filosofi på bachelorniveau i Latin samt til prøver på KA-niveau og tilvalgsfag i Latin.

Forelæsninger, holdundervisning, individuel vejledning (prøveforberedende vejledning)

En liste over kursuslitteratur rundsendes inden semesterstart.

Kurset fører i kombination med kurset Antik filosofi til eksamen i Romersk filosofi.

Kurset kan desuden anvendes som forberedelse til en af følgende prøver: 'Frit genre- eller periodeorienteret område', 'Filologisk praksis 1 (forelæsning)' og 'Filologisk praksis 2' (artikel) på kandidatuddannelsen i latin' (inkl. profil 'latinsk middelalderfilologi'), samt til Filologisk praksis 3: udgave, kommentar eller oversættelse (latin eller latinsk middelalderfilologi) på kandidattilvalgsordningen for Klassisk græsk, Latin, Oldtidskundskab og Middelalderkundskab. Kurset kan ligeledes anvendes som forberedelse til de tilsvarende eksaminer på 2018 og 2008-ordningerne. Herudover kan kurset anvendes som forberedelse til prøver i 'Frit område' på tilvalgs- og sidefagsuddannelser i latin.

Bemærk at alle eksaminationsformer ikke er præsenteret i kursusbeskrivelsen.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen -  Aktuelle studieordninger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0