LAT. Latinsk poesi

Kursusindhold

I dette kursus tager vi vores udgangspunkt i et af de mest unikke poetiske værker fra den græsk-romerske oldtid, Lukrets De Rerum Natura. DRN er både det tidligste komplette eksempel på romersk heksameterdigtning og et unikt filosofisk digt, der blandt andet behandler universets atomstruktur, sjælens dødelighed, det materielle grundlag for opfattelse og tænkning og en (proto-darwinistisk) teori om udviklingen af det menneskelige samfund. Vi vil undersøge, hvordan Lukrets oversætter og formidler græsk filosofi på latin, hans brug af græske filosofiske og didaktiske modeller, hans relation til epikuræisk poetik, samt hvordan senere romerske digtere (såsom Vergil i Georgica) blev påvirket af hans digt. 

 

Kurset er en del af forløbet Latinsk poesi for BA studerende, samt en forberedelse for eksaminer for KA studerende.

Engelsk titel

Latin poetry

Målbeskrivelse

Målbeskrivelser 

Kurset forbereder til følgende prøver på KA Latin:

Frit genre- eller periodeorienteret område

Filologisk praksis 1, 2 eller 3

Og på BA og KASF i Latin til prøven i:

Latinsk poesi (de studerende skal også følge kurset Antik poesi)

Holdundervisning med øvelser.

Lucretius, De Rerum Natura (OCT, ed. Bailey)

Bailey, Cyril. 1950. Titi Lvcreti Cari De Rerum Natura; edited with prolegomena, critical apparatus, translation and commentary. Clarendon Press.

Gale, Monica. 2008. Lucretius: De Rerum Natura V. OUP.

Sedley, D. N. 2003. Lucretius and the transformation of Greek wisdom. Cambridge University Press.

Greenblatt, Stephen. The Swerve: How the World Became Modern. New York.

For KA-sidefagsstuderende skal det gymnasierettede BA-tilvalg i Latin (45 ECTS-point) samt propædeutikken i Latin (30 ETCS) være bestået.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLAB00631U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Vladimir Zuckerman   (2-84884e76837b3c79833c7279)
Gemt den 29-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students