ÅU LAT Latin 1 - tillægsuddannelsen i Latin

Kursusindhold

Målet med dette modul er at føre kursisterne frem til en basal forståelse af den latinske morfologi og syntaks og til læsning af et udvalg af originale tekster på klassisk latin.

Engelsk titel

ÅU LAT Latin 1 -

Uddannelse

Tillægsuddannelsen i Latin for gymnasielærere.

Der undervises fire timer dagligt i 10 dage (uge 31 og 32), og man må påregne en del hjemmearbejde foruden den daglige undervisning.

Som grundbøger benyttes: Bent Christensen og Chr. Gorm Tortzen: Ludus, Introduktion til latin. Gyldendal 1999 og Bent Christensen og Chr. Gorm Tortzen: Ars maior  - Latinsk grammatik, Gyldendal 2013.

Hertil kommer litteratur om romersk kultur- og litteraturhistorie. Denne vil blive meldt ud i god tid og forventes læst inden kursusstart.

Kollektiv
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Kursusdeltagelse med opsyn.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning:

Studieordninger på Latin

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0