ÅU LAT Latin 2 - fjernundervisning

Kursusindhold

Modulet giver den studerende kompetence i at:

 • oversætte ubearbejdede latinske originaltekster med brug af ordbog, grammatik og paralleloversættelse
 • anvende viden om latinsk morfologi, syntaks og semantik til at beskrive og analysere det latinske sprog og vurdere oversættelser
 • udnytte sin viden om det latinske sprog til at genkende og forklare fremmedord og videnskabelige fagbegreber i øvrigt
 • insætte latinske tekster i deres historiske og kulturelle kontekst.
Engelsk titel

Latin 2

Uddannelse

Propædeutik

Fjernundervisning via internettet samt lørdagsseminarer.

Undervisningsmateriale lægges ud i Absalon/kompendium

Jensen & Goldschmidt: Latinsk-dansk ordbog, Gyldendal;
Jo Hermann: Latinsk grammatik på dansk, Akademisk Forlag;

 • Ole Thomsen, Veje til Rom, Romersk litteratur fra Plaustus til Juvenal, Aarhus Universitetsforlag.

Latin 1 (15 ECTS) eller tilsvarende kundskaber.

For at kunne deltage i fjernundervisningskurserne er det nødvendigt at have adgang til en computer (enten PC, eller Mac med styresystemet OS X) med internet-opkobling (bredbånd), et headset og webcam, men særlige computer-kundskaber er ikke påkrævet. Se også instituttets hjemmeside.

Skriftlig
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen:

Studieordninger for Latin

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • E-læring
 • 180
 • Total
 • 180