KØN; Fra Queer til Crip

Kursusindhold

Dette kursus tager udgangspunkt i nyere køns- og seksualitetsteoriers diskussioner af, hvordan køn, seksualitet og forskellighed forstås i det moderne samfund. Udgangspunktet er den foucautianske og queerteoretiske forståelse af seksualitet som en magtpolitisk, normativ konstruktion – men kurset vil især dreje sig om, hvordan en række minoritetspositioner har udfordret queer teori, som er blevet kritiseret for at indeholde sine egne blindheder og normativiteter. Kurset former sig over følgende 4 temaer:
 

 • Seksualitetens historie og queer teori: Har mennesker altid haft en seksualitet eller er seksualiteten et moderne påfund? Hvad er heteronormativitet? Hvad er queer?
 • Homonormativiet og homonationalisme: Hvad der sker, når det queer fra at være det eksklu­de­rede selv bliver en ud­græn­­sende norm? Hvilken betydning har raciali­se­ring, og hvem er de nye queers? Hvilke transkønnede perspektiver kan lægges på queer teori?
 • Handicapstudier og crip teori: Kropsnormer og abelisme. Hvilken krop forudsættes som den ideelle i feminisme og queer teori? Er nogle kroppe i sig selv handicap­­pede – eller er det snarere samfundet, som er ’handi­cap­­pende’?
 • Følelserne og fremtiden: Affekt­studier giver et kritisk blik på følel­ser som glæde og kærlighed og argumenterer for vigtigheden af glædesdrab. Furturismekritikken sæt­ter kursets foreløbige punktum ved sim­pelt­hen at aflyse fremtiden!
 1.  

  Der kan desuden forekomme seminarer om relevante temaer. Tidligere seminarer har fx omhandlet: Den tykke krop som modstandsform, trans-aktivisme, adoptions- og migrationspolitik m.m. Vi skal bl.a. læse tek­ster af: Michel Foucault, Judith Butler, Eve Sedgwick, Lisa Duggan, Susan Stryker, Rosemary Garland Thomson, Robert McRuer, Eli Clare, Jasbir Puar, Sara Ahmed og Lee Edelman.

Engelsk titel

From Queer to Crip

Uddannelse

Køn, seksualitet og forskellighed

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:

 

KA-tilvalg:

2019-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning.

BEMÆRK: Kurset er udformet som et arbejdsfælleskab (bestående af underviseroplæg, diskussioner og praktisk analytisk arbejde) snarere end som en forelæsningsrække.

Det forventes derfor at deltagerne:

1) møder op til alle 14 kursusgange
2) møder velforberedte og har læst kursuslitteraturen til den pågældende gang (forberedelsestid: ca. 10 timer)

Det er i øvrigt en forudsætning for deltagelse , at man møder op til første kursusgang, så man er bekendt med de øvrige krav, som gælder på kurset, mht. studenteroplæg, arbejdsopgaver og lignende.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKVK0004EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Michael Nebeling Petersen   (8-776e6b6e7572777049717e7637747e376d74)
Gemt den 29-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students