KØN; Følelsernes politik

Kursusindhold

Traditionelt forstås følelser (affekt) som noget, der står i modsætning til rationel, saglig tænkning. Sammenblandingen af politik og følelser benævnes ofte som en uheldig brug af patos eller som følelsesmanipulation. Ikke desto mindre kan det politiske felt og den saglige debat måske bedst forstås, hvis de betragtes som grundlæggende sammenvævede med følelser, eller som steder hvor bestemte typer af politiske og samfundsmæssige følelser konstitueres og opretholdes. På kurset undersøger vi en række eksempler på, hvordan følelser som skam,kærlighed, glæde, frygt og sorg kommer til syne i konkrete politiske felter, sociale praksisser og populær­kultur. Hensigten er ikke at afsløre ’følelsernes skjulte spil’, men snarere at undersøge, hvordan følelser fremtræder og konstrueres i en social kontekst. Et spørgsmål, som vi vil forfølge gennem hele kurset, er således, hvad følelser gør ved en given kontekst – dvs. hvordan de performativt handler. Gennem dette vil vi få lejlighed til at belyse relationen mellem affekt og en række andre fænomener. Hvad er fx relationen mellem skam og seksualitet? Mellem had og racialisering? Mellem stolthed og nationen? Mellem kærlighed og integration? Mellem tilknytning og grænser? Mellem terror og sorg? Mellem intensitet og fodbold? Og hvad er affekternes potentialer og farer? Kurset tager udgangspunkt i ’den affektive vending’ i feltet mellem kønsstudier, queer teori og dekoloniale studier. Vi skal bl.a. læse tekster af: Sara Ahmed, Eve Sedgwick, Ann Cvetkovich, Brian Massumi, Elsbeth Probyn, Lauren Berlant, Clare Hemmings, Judith Butler, Douglas Crimp, Silvan Tomkins og Jack Halberstam.

Engelsk titel

Politics of Emotion

Uddannelse

Køn, seksualitet og forskellighed

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

 

BA-tilvalg:

2019-ordningen 

KA-tilvalg:

2019-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

Kombinationer af holdundervisning, studenterfremlæggelser og øvelser. Forelæsninger kan også indgå.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Total
  • 412,5