Kunsthistorie/Visuel kultur: Den russiske revolution i kunst og visuel kultur

Kursusindhold

Men hvordan ser revolution ud, hvad lyder den som, hvordan føles den? Hvilke medier, hvilke teknologier, hvilke nydelser ville være i stand til at formidle det?

--Robert Bird, Vision and Communism

 

Kurset undersøger revolutionens kunst og visuelle kultur, fra den første russiske revolution i 1905 over den bolsjevikiske revolution i 1917 til Stalinrevolutionen i 1930'erne. Russiske kunstnere var blandt de første til at opfinde abstraktion i 1910'erne og efter revolutionen i 1917 opfyldte de slagordet “kunst ind i livet”. Med særlig henblik på det usædvanlige antal kvindelige kunstnere i Rusland og sovjet, vil vi studere den russiske realisme og impressionisme i slutningen af 1800-tallet; modernistiske bevægelser som neo-primitivisme, cubo-futurisme, og suprematisme før Revolutionen F 1917; og konstruktivisme, design, fotomontage, den nye fotografi og eksperimentel film efter revolutionen. Vi skal også analysere den parallelle udvikling af en ny form for realisme i 1920erne, som kulminerede i udformningen af socialistisk realisme i 1930erne og undersøge den som en alternativ modernisme på tværs af medier—inkl. den særlige vægt anti-racistisk billedsprog indtager i perioden. 

 

Vores grundlæggende mål er at forstå kunstværker som objekter, der ikke kun afspejler, men også producerer historie; med andre ord, at tænke kritisk over muligheden for en kunst, der skaber forandringer i samfundet. Vi vil kigge på paradigmeskift både inden for kunsten (abstraktion og andre nye stilarter og teknologier), og i begreber om det nye publikum: proletariatet, kvinder, de etniske sovjetrepublikker inkl. Centralasien, og Sorte amerikanere som frihedskæmpere inden for den internationale kommunisme.

 

Engelsk titel

Art History - The Russian Revolution in art and visual culture

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, der lægger op til diskussioner, seminarundervisning samt en eller flere ekskursioner til museer eller andre kunstinstitutioner. Der arbejdes med individuelle såvel som gruppebaserede studenterøvelser af skriftlig og mundtlig art, inkl. korte online prøver (quizzes), og efterfølgende feedback. Feedback indtager en central del af kurset og udformes både som gruppe- og underviser-feedback. Udover almindelig forberedelse i form af læsning skal der således løbende påregnes tid til gruppearbejde og løsning af opgaver inden for nærmere bestemte deadlines, som fastsættes undervejs i undervisningsforløbet. Disse skriftlige og mundtlige øvelser forbereder eksamens-portfolio.

 • Robert Bird et al., Revolution Every Day: A Calendar (Mousse, 2017)
 • Sheila Fitzpatrick, The Russian Revolution: 1917-1932 (multiple editions)
 • Tekster på Absalon samt film tilgængelige på nettet

Supplerende litteratur, som man evt. kan orientere sig i: 

 • Camilla Gray, The Russian Experiment in Art, 1863-1922 (Thames & Hudson)
 • Christina Lodder, Russian Constructivism (Yale University Press)
 • Christina Kiaer, Imagine No Possessions: The Socialist Objects of Russian Constructivism (MIT Press)
 • Matthew Bown, Art under Stalin (Holmes & Meier)

Brandon Taylor, Art and Literature under the Bolsheviks, 2 vols. (Pluto Press)

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420