Kunsthistorie/Visuel kultur: Specialeforberedende seminar

Kursusindhold

Kickstart dit speciale! Specialeforberedende workshop for Kunsthistorie og Visuel kultur

Hvordan forbereder man sit speciale i god tid? Specialeforberedende seminar består af fire kursusgange af 4 timer, herunder et litteratur-og informationssøgningskursus for kommende specialestuderende ved Mads Risum og Muhamed Fajkovic. Samtidig præsenteres specialevejledere fra IKK på kursets sidste gang.

De studerende arbejder i grupper på to hele vejen gennem kurset.

Grundlæggende er kurset træning i at bruge akademisk refleksion i en målrettet projekt-sammenhæng, dvs. mod et KA-speciale - en 60 siders problemfokuseret tekst.

Hensigten er at optimere din forberedelse af specialeskrivningsprocessen og lægge op til det optimale samarbejde med din vejleder. Det er samtidig vigtigt, at specialets faglige fokus i nogen grad er afvejet med karriere-udvikling, og at dine ideer udvikles gennem at præcisere tilgangsvinkler, empiri og formater, herunder litteratursøgning og emne- og problemafgrænsning samt inddragelse af evt. samarbejde med eksterne partnere i institutioner, NGOer og den kreative industri.

Seminaret lægger vægt på at udvikle:

 • Deltagernes kreative arbejde med specialeidéer; gennem fokus på formaterne one-pager og synopsis samt problemudvikling.
 • Valg af realistiske problemfelter  og -fokus og afgræsning af ideer ift det.
 • Deltagernes fokus på at styrke klar og reflekterende argumentation indenfor rammerne af dette.
 • En aktiv tilgang til specialet baseret på øvelser og gruppearbejder i tomandsgrupper, grupper som evt. kan fortsætte efter seminaret, som ramme for et dynamisk samarbejde.
 • En åben indstilling til at udvikle ideer og gennemføre dem i rammer af one-pager, synopsis og problemudvikling – eller modsat, opgive ideer, hvis de ikke virker.
 • At træne en tro på dine evner til at finde og løse spændende og relevante akademiske problemer i rammerne af et speciale.
 • Tidlig overvejelse om og valg af specialevejleder

Workshoppens undervisning er baseret på fire seminarer á fire timer, herunder et informationssøgningskursus, plus gennemsyn af tre vodcasts og online feedback, se nedenfor.

 

Kurset stiler mod, at du er godt i gang med emneafgrænsning, når specialekontrakten indgås og har taget første skridt mod at udvikle en synopsis, der kan færdiggøres og/eller videreudvikles og modificeres i samarbejde med din specialevejleder.

Engelsk titel

Workshop Thesis

Workshoppen tager udgangspunkt i tre oplæg på vodcasts (video) om 1. Hvad er et speciale?, 2. Hvad kan man skrive speciale om? og 3. Kort instruktion i at lave en one-pager? Videoerne bliver fulgt op med dialog i det fysiske rum, hvis muligt, ellers på Zoom. Oplæggene uddybes med eksempler fra underviseren, såvel som korte indlæg fra holdets deltagere. Samtidig arbejder alle med egen synopsis over de fire gange.

Links

https:/​/​hum.ku.dk/​intranet/​specialetjek/​

https:/​/​humanist.hum.ku.dk/​artikler/​2017/​4/​specialistfabrikken-genaabnet/​

https:/​/​kub.ku.dk/​studie--og-laesepladser/​

https:/​/​kunet.ku.dk/​oevrige/​soeg/​Sider/​KUnet.aspx?k=specialeskrivning

 

Litteratur (gennemgås ikke, selvstudium)

Umberto Eco, Kunsten at skrive speciale : hvordan man udarbejder skriftlige opgaver. Akademisk Forlag 1997

Lotte Rienecker, Gitte Wichmann-Hansen og Peter Stray Jørgensen, God vejledning- af specialer, bacheloropgaver og projekter. Samfundslitteratur 2019 (2. udgave).

Peter Stray Jørgensen, Lotte Rienecker og Signe skov. Specielt om specialer. Samfundslitteratur 2011 (4. udgave).

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Total
 • 15

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKUK03351U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemesteret 2021
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Malene Vest Hansen   (4-7c6b797a466e7b7334717b346a71)
Underviser

Malene Vest Hansen

Gemt den 05-01-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students