Kunsthistorie: Analytisk praksis (Analytisk praksis i et udvidet felt)

Kursusindhold

Kurset Analytisk Praksis knytter sig praktisk og teoretisk til forståelsen af kunstneriske udtryksformer og optræner færdigheder i at undersøge og formidle disse med udgangspunkt i de af fagets væsentligste analysemetoder og teorier. Kurset vil både beskæftige sig med det enkelte værk og bredere teoretiske og praktiske problemstillinger inden for kunsthistorie og visuel kultur. Den historiske og sociohistoriske kontekst, som værkerne eller de faglige problemstillinger findes i, vil blive inddraget.

Kurset veksler mellem teoretisk-funderede undersøgelser og praktiske eksperimenter og visualiseringsøvelser, der vil kunne bruges i formidlingssammenhænge.

I de teoretisk-funderede undersøgelser inddrages de udførte praktiske eksperimenter, herunder visualiseringsøvelser. I undersøgelserne inddrages ligeledes relevant visuelt materiale, som den studerende finder frem til med henblik på at konkretisere undersøgelsernes teoretiske aspekter. Eksperimenter og konkretiseringer sker gennem både manuelle og digitale billedfremstillings- og billedbehandlingsteknikker, som den studerende behersker i forvejen, eller som nemt kan læres

Engelsk titel

Analytical practice in an expanded

Uddannelse

Kunsthistorie

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger, diskussioner og 4-6 teoretiske, analytiske og praktiske opgaver samt de studerendes præsentation af disse opgaver. De studerende arbejder individuelt og i grupper med oplæg, øvelser og feedback. Ekskursioner til museer, kulturinstitutioner og steder i det offentlige rum kan indgå i undervisningen.

Til eksamenen afleverer den studerende en afsluttende portfolio, som dannes af besvarelserne af de bundne teoretiske opgaver samt de dertil hørende konkretiseringer og eksperimenter, hvor den studerende har haft mulighed for at indarbejde feedback.

Litteratur bliver fortrinsvis lagt på Absalon eller kan findes online og består af kunstteoretiske tekster, tekster, der vedrører billedkunst-praksis, og fagdidaktiske tekster.

Litteraturliste til første mødegang ligger på Absalon og er:

Mikkel Bogh: ”Formalitet og figurativitet. Fænomenologiske perspektiver i nyere kunstteori” i Kunstteori. Positioner i nutidig kunstdebat, 1999

Skriftlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Studieordning

BA-2019-ordning: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​kunsthistorie/​kunsthistorie_ba_2019

BA-2014-ordning: Studerende som mangler modullet Kulturteorier og visuel kultur, skal følge Analytisk praksis i et udvidet felt og aflægge eksamen i Kulturteorier og visuel kultur - https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​kunsthistorie/​kunsthistorie_ba_2014

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 70
 • Forberedelse (anslået)
 • 265
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKUB00911U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemesteret 2021
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Marten Theodoor Tiemensma   (6-74797a373a33426a776f306d7730666d)
Underviser

Mart Tiemensma og Tom Hermansen

Gemt den 07-06-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students