ÅU/Kunsthistorie: Kunsthistorie 1400-1800 (efterår 2021)

Kursusindhold

Kurset opbygger din grundlæggende forståelse af billedkunst, skulptur og arkitektur fra 1400 til 1800, med fokus på den vestlige kunsthistorie, men med globale udblik. Kurset er værkcentreret, ofte i forhold til allerede kanoniserede kunstnere og deres produktion. Kurset skærper din evne til at analysere både ned i detaljen og generelt i forhold til historiske, stilistiske, ikonografiske, semiotiske, kritiske, feministiske og dekoloniale indfaldsvinkler. Der reflekteres kritisk og løbende over periodebegreberne Renaissance, Manierisme, Barok, Rococo og Nyklassicisme. Kurset rummer en væsentlig kunsthistoriografisk dimension gennem læsning af ældre primærkilder og et udvalg af den væsentligste, kunsthistoriske litteratur om stilperioderne.

Engelsk titel

ÅU/Art history: Art history 1400-1800

Kurset består af forelæsninger, øvelser, studenteroplæg og museumsbesøg.
Den grundlæggende kronologiske gennemgang er organiseret omkring udvalgte temaer, såsom naturalismebegrebet, fremstillinger af figur og rum, antikreception og klassicismer og samlingshistorie.
Ideen med de (frivillige) individuelle, mundtlige oplæg på 10-15 min. ledsaget af en powerpoint og med de fælles øvelser, der lægges ind i undervisningen, er at træne de studerendes kritisk-analytiske kompetencer samt deres evne til samarbejde og til strukturering af et stof, ligesom deres præsentationer og øvelser i feedback skal styrke en klar, mundtlig formidlingspraksis.

Kurset er baseret på tekstkompendium. Der forudsættes desuden læsning på egen hånd i et oversigtsværk efter eget valg, fx Laurie Schneider Adams: A History of Western Art eller tilsvarende oversigtsværker.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 36
  • Forberedelse (anslået)
  • 300
  • Eksamen
  • 84
  • Total
  • 420