Specialeforberedende emne

Kursusindhold

På dette kursus arbejder vi med at klæde kandidatstuderende i Kommunikation og it på til specialet med en række specialeforberedende aktiviteter, herunder: ideudvikling, litteratureview, videnskabsteori og metode brush-up, udvikling af undersøgelsesdesigns etc. Kurset præsenterer en række aktuelle forskningsemner inden for Kommunikation og it, men vi arbejder også med at konkretisere de studerendes egne specialeideer.

Engelsk titel

Thesis Preparation-study

Uddannelse

Kandidat i Kommunikation og IT

Målbeskrivelse

Vi arbejder med at udbygge de studerendes viden om centrale teorier og metoder af relevans for det valgte Kommunikation og it-faglige emne, og med at kvalificere de studerendes videnskabelige refleksion om sammenhængen mellem videnskabsteoretiske, teoretiske og metodologiske overvejelser. Med udgangspunkt i de studerendes egne specialeideer arbejder vi desuden med at sætte faglige problemstillinger inden for kommunikation og it dels ind i en faglig kontekst og dels i relation til social praksis i bred forstand.

Forelæsninger og diskussioner i plenum, individuelle øvelser og gruppeøvelser. Workshops og vejledning.

Kurset er målrettet KA-studerende i Kommunikation og IT

Kurset forudsætter matematik på B-niveau.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, -
Den aktive undervisningsdeltagelse, som udgør kursets eksamen, består af: Aflevering af 4 obligatoriske opgaver stillet af underviserne vedr. specialeforberedende arbejde med et samlet omfang på 15-20 normalsider samt peer feedback på 4 medstuderendes obligatoriske opgaver.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

-

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Total
  • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKMK13301U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Placering
Efterår
Studienævn
Studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling
Udbydende institut
  • Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
  • Datalogisk Institut
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Klaus Bruhn Jensen   (3-736a7248707d7536737d366c73)
Underviser

Klaus Bruhn Jensen

Gemt den 17-06-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students