KOMIT Digitale platforme, medier og kommunikation

Kursusindhold

På dette kursus lærer du at analysere, forklare og vurdere de kulturelle, politiske og økonomiske aspekter af den digitale udvikling, herunder især fremvæksten af transnationale digitale platforme. Vi diskuterer de udfordringer, som denne udvikling medfører for borgere, virksomheder, offentlige myndigheder og demokratiske institutioner. Derudover får du forståelse for, hvordan it kan understøtte virksomheders udvikling af forretningsprocesser, varer og tjenesteydelser på politisk og etisk ansvarlige måder.

Engelsk titel

Digital Platforms, Media and Communication

Uddannelse

Kandidat i Kommunikation og IT

Målbeskrivelse

Den studerende arbejder med centrale teorier om digitale platforme, medier og kommunikation og med at analysere og forklare de kulturelle, politiske og økonomiske aspekter af den digitale udvikling, herunder især fremvæksten af transnationale digitale platforme. Samtidig opnås forståelse af de udfordringer, som denne udvikling medfører for borgere, virksomheder, offentlige myndigheder og demokratiske institutioner samt evne til at vurdere og perspektivere den digitale udviklings konsekvenser ift. professionelle, etiske og politiske spørgsmål.

Forelæsninger og diskussioner i plenum, individuelle øvelser og gruppeøvelser. Gruppe-samarbejder og vejledning.

Det er en fordel hvis den studerende har en vis teknisk forståelse af digitale infrastrukturer samt viden om medier og kommunikationsteori.

Kurset forudsætter matematik på B-niveau

Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 21
  • Forberedelse (anslået)
  • 388,5
  • Total
  • 409,5