KOMIT Konceptudvikling og innovation

Kursusindhold

Kurset udbygger dine kompetencer i at analysere forholdet mellem kommunikative problemstillinger og mulige it-tekniske løsninger i virksomheder og andre organisationer med henblik på forretningsudvikling og innovation. Du lærer at indgå i samarbejde med it-specialister og andre faggrupper om design og implementering af it-systemer, og du får erfaring med at tilrettelægge og lede komplekse innovationsprocesser. 

Engelsk titel

Concept development, systems development and innovation

Uddannelse

Kandidat i Kommunikation og IT

Målbeskrivelse

Den studerende får viden om og forståelse af centrale teorier om innovation og værdiskabelse gennem it, og om innovationsprocesser i organisationer og andre sociale kontekster.

Der opnås færdigheder i at analysere organisatoriske problemstillinger og mulige it-baserede løsninger i en konkret organisation, at udarbejde it-koncepter til løsning af en konkret problemstilling for en organisation, og at tilrettelægge og lede komplekse innovationsprocesser med henblik på værdiskabelse og forretningsudvikling i organisationen.

Endelig får den studerende kompetencer i at samarbejde med og formidle til forskellige faggrupper om innovationsprojekter og strategisk forankring af it-løsninger i organisationer og i at reflektere over implementering og strategisk forankring af it-koncepter i organisationer.

Forelæsninger, gruppeøvelser samt innovationsprojekter i grupper. Gruppesamarbejder og vejledning.

Kurset forudsætter matematik på B-niveau.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Forberedelse (anslået)
  • 339,5
  • Øvelser
  • 42
  • Total
  • 409,5