KOMIT Empiriske Undersøgelsesmetoder 1

Kursusindhold

På dette kursus lærer du at lave empiriske undersøgelser af kommunikation og it. Du får en introduktion til de væsentligste kvalitative og kvantitative metoder, herunder surveys, eksperimenter, kvalitative interviews, fokusgrupper og observationsstudier. Du introduceres også til digitale metoder. Du lærer at vurdere forskellige metoders fordele og ulemper ift. bestemte undersøgelsesformål, og du får lov til at planlægge, gennemføre og formidle en mindre empirisk undersøgelse vedrørende kommunikation og it.

 

Engelsk titel

Empirical Methodologies 1

Uddannelse

Bachelor i Kommunikation og IT

Målbeskrivelse

Den studerende opnår viden om og praktisk færdighed i at anvende de væsentligste kvalitative og kvantitative metoder, herunder digitale metoder, vedrørende undersøgelser af udvikling og brug af it-baseret kommunikation. Der oparbejdes forståelse af de væsentligste forskelle og ligheder mellem metoderne og deres relevans for et givent undersøgelsesformål samt grundlæggende videnskabsteoretiske begreber, herunder forholdet mellem ontologi, epistemologi og metodologi.

Den studerende får færdigheder i at planlægge, gennemføre og formidle en mindre, empirisk undersøgelse af en problemstilling vedrørende it-baseret kommunikation med udvalgte metoder, samt i at beskrive, begrunde og vurdere forskellige metoders relevans for et bestemt undersøgelsesformål vedrørende kommunikation og it.

Forelæsninger og diskussioner i plenum, individuelle øvelser og gruppeøvelser. Gruppesamarbejder og vejledning.

Kurset forudsætter matematik på B-niveau

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Der gives 7 dage til besvarelsen.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 325,5
  • Øvelser
  • 28
  • Total
  • 409,5