KOMIT Grundlæggende datalogi

Kursusindhold

Grundlæggende datalogi giver dig en basal forståelse af, hvad it egentlig er og gennemgår centrale begreber, tilgange og grundlæggende principper inden for programmering. Den studerende lærer at redegøre for og anvende basale datastrukturer, og at programmere løsninger af konkrete problemstillinger. Du bliver ikke nødvendigvis super-programmør, men du får de grundlæggende tekniske færdigheder, som bruges i fagene senere på uddannelsen (ift. bl.a. design, databasehåndtering og modellering af it-systemer).

Engelsk titel

Introduction to Computer Science

Uddannelse

Bachelor i Kommunikation og IT

Målbeskrivelse

På kurset opnår den studerende viden om og forståelse af grundlæggende programstrukturer (f.eks. iteration og betingelsessætninger), datastrukturer, programmeringsprincipper (f.eks. objektorienteret programmering) og interaktionsprincipper (f.eks. mus-input).

Den studerende får færdigheder i at analysere en afgrænset datalogisk problemstilling vedrørende et interaktivt system, f.eks. en hjemmeside, designe og programmere en mindre, datalogisk løsning samt vurdere og argumentere for en konkret softwareløsnings tekniske kvalitet og egnethed.

Endelig opnås kompetencer i at beskrive og formidle en given softwareløsning, herunder følge god skik for teknisk dokumentation og kommentering af programtekst.

Forelæsninger og diskussioner i plenum, individuelle øvelser og gruppeøvelser. Gruppesamarbejder og vejledning.

Kurset forudsætter matematik på B-niveau

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Der gives 7 dage til besvarelsen.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 283,5
  • Øvelser
  • 70
  • Total
  • 409,5