KK, Migration, politik og social forandring (F22)

Kursusindhold

Migration kan føre til politiske, sociale og kulturelle forandringer i såvel afsender- som modtagerlande. I modtagerlande afstedkommer migration debatter om alt fra kulturforskelle over arbejdsfordeling til sikkerhedspolitik, mens migration i afsenderlande griber ind i fx økonomiske, identitetsmæssige og familiære strukturer. Nationalstater og nationalstatssammenslutninger som EU forsøger at imødegå migration og dens konsekvenser med lovgivning og praktiske tiltag, der skal begrænse, regulere eller blot håndtere migrationen, mens migranter forsøger at imødegå disse tiltag på forskellige måder afhængig af deres ressourcer, baggrund og mål.

Kurset fokuserer på de kulturelle og sociale forandringer, identiteter og magtstrukturer, som muliggøres i mødet mellem specifikke nationale og internationale migrationspolitikker og de flygtninge og arbejdsmigranter, som ønsker at bevæge sig andre steder hen. Gennem empiriske eksempler fra forskellige dele af verden samt antropologisk og sociologisk teori skal vi arbejde med temaer som humanitær indsats, udokumenteret migration, ventetid, transitzoner, ideer om den fremmede, statsborgerskab og tilhørsforhold.

Eksamen for BA er en bunden hjemmeopgave (6-10 normalsider) med 7 dages forberedelse.

Eksamen for KA er en fri hjemmeopgave (11-15 normalsider)

Du er selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. Du finder studieordningen her: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Engelsk titel

Migration, politics and social change

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Bachelortilvalget i komparative kulturstudier 2019
 • Fagstudieordning Kandidattilvalget i komparative kulturstudier 2019

 

Kurset henvender sig til BA og KA tilvalgsstuderende, som vil indføres i forståelser af migrationsprocesser set gennem kultur- og samfundsteoretiske briller. 

Kurset er specialdesignet til tilvalgsstuderende og bygger på mange års erfaring med at optimere forskning og undervisning i tværfaglige kontekster. Det betyder, at din grunduddannelses særlige faglighed bliver sat i perspektiv og i spil på kurset, hvor du tilegner dig nye analytiske greb og faglige horisonter. Således søger vi at bidrage til, at du opbygger en profil, der rummer en god balance mellem tematisk skarphed og fagligt udsyn. 

Målbeskrivelse

BA 2019-ordning:
Tematisk emne i komparative kulturstudier A (aktivitetskode HKKB10241E)
Tematisk emne i komparative kulturstudier B (aktivitetskode HKKB10251E)

KA 2019-ordning:
Tematisk specialiseret emne i komparative kulturstudier A (aktivitetskode HKKK13021E)
Tematisk specialiseret emne i komparative kulturstudier B (aktivitetskode HKKK13022E)

Forskellen mellem A og B ligger i bedømmelsesformen: A) 7-trins-skala, B) bestået/ikke-bestået

Undervisnings- og arbejdsformen kombinerer klassisk holdundervisning (gennemgang, diskussion og perspektivering af tekster) med analyse af cases såvel i mindre grupper som i plenum..

Oplyses i grupperummet på Absalon.

Der er mange tekster på engelsk.

Komparative kulturstudier udbyder en række kurser specialdesignet til tilvalgsstuderende, der har interesse i at styrke deres viden om og kompetencer i kulturanalyse. Du finder kurserne i Kurser.ku.dk. Har du brug for vejledning i kursusvalg skal du tage kontakt til uddannelseskoordinator Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk).

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 328,5
 • Praktiske øvelser
 • 42
 • Total
 • 412,5