KK, Kultur til forhandling: Lokale og globale processer (E21)

Kursusindhold

Kurset er en introduktion til anvendelsen af nogle af de nyere kulturbegreber og former for kulturanalyse inden for samfunds- og kulturvidenskaberne. Undervisningen sigter særligt på at opøve en kritisk refleksion i forhold til studiet af komplekse kulturelle forhold i moderne samfund.

Konkret fokuserer kurset på, hvordan mennesker i forskellige egne af verden skaber og forhandler kulturel identitet og tilhørsforhold, samt hvordan kulturel identitet ændres over tid og i mødet med nye sociale, økonomiske og politiske kontekster. Dette bliver belyst gennem specifikke temaer som f.eks. magt og modstand, tradition og modernitet, materialitet og subjektivitet, klimaforandringer, migration, religiøsitet, temporalitet, konflikt, etnicitet og nationalisme.

Udgangspunktet for kurset er den omfattende interesse for kultur som såvel analytisk begreb som mellemmenneskeligt anliggende i lyset af globaliseringen. På kurset diskuterer vi forholdet mellem det lokale og det globale og undersøger, hvilken plads kulturbegrebet kan og bør have i analyser af relationer mellem mennesker, værdier og informationer i en globaliseret verden.

Kurset har således vægt på moderne kulturteoretiske analyser af identitet og kulturel kompleksitet.

Engelsk titel

Negotiating culture: Local and global processes

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Fagstudieordning for bachelortilvalg på Komparative Kulturstudier 2019-ordningen
  • Fagstudieordning Kandidattilvalg i komparative kulturstudier 2019

Kurset henvender sig til studerende, der vil styrke deres viden om og kompetencer i brugen af nyere kulturbegreber og former for kulturanalyse inden for samfunds- og kulturvidenskaberne . Vi har særligt fokus på spørgsmål om kulturel kompleksitet og identitet.

Kurset er specialdesignet til tilvalgsstuderende, og opbygningen af kurset er baseret på mange års erfaring med at optimere undervisning i tværfaglige kontekster.

Det betyder, at din grunduddannelses særlige faglighed bliver sat i perspektiv og i spil på kurset, hvor du tilegner dig nye analytiske greb og faglige horisonter. Således søger vi at bidrage til, at du opbygger en profil, der rummer en god balance mellem tematisk skarphed og fagligt udsyn. 

Målbeskrivelse

BA tilvalg 2019-studieordning:
Aktuelt emne A (aktivitetskode HKKB10221E)
Aktuelt emne B (aktivitetskode HKKB10231E)
 
KA tilvalg 2019-studieordning:
Aktuelt specialiseret emne i komparative kulturstudier A (aktivitetskode HKKK13011E)
Aktuelt specialiseret emne i komparative kulturstudier B (aktivitetskode HKKK13012E)

Forskellen mellem A og B ligger i bedømmelsesformen: A) 7-trins-skala, B) bestået/ikke-bestået.

Eksamen for både BA og KA er en fri mundtlig prøve med synopsis.

Du er selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. Du finder studieordningen her: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Undervisnings- og arbejdsformen kombinerer klassisk holdundervisning (gennemgang, diskussion og perspektivering af tekster) med analyse af cases såvel i mindre grupper som i plenum

Det meste af kursuslitteraturen er at finde i det elektroniske grupperum for kurset.

Der er mange tekster på engelsk.

Komparative kulturstudier udbyder en række kurser specialdesignet til tilvalgsstuderende, der har interesse i at styrke deres viden om og kompetencer i kulturanalyse. Du finder kurserne i Kurser.ku.dk. Har du brug for vejledning i kursusvalg skal du tage kontakt til uddannelseskoordinator Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

I undervisningsforløbet indgår en frivillig skriveøvelse, du som studerende vil få feedback på fra såvel underviser som enkelte af dine medstuderende.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • Total
  • 412,5