KK, Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier (E21)

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i kultur- og samfundsteori ud fra et antropologisk og sociologisk perspektiv. Undervisningen former sig som en gennemgang af de vigtigste –ismer, såsom evolutionisme, funktionalisme, strukturalisme, symbolisme, postmodernisme, m.fl, med vægt på den videnskabshistoriske baggrund. Gennemgangen er præget af en række eksempler på, hvorledes teorierne har været anvendt i konkrete analyser af samfund og kultur i forskellige regioner af verden. Kurset giver de studerende kompetence i at formulere og arbejde med kultur- og samfundsteoretiske problemstillinger og sigter på at opøve kulturvidenskabelig refleksion over sammenhængen mellem forskerens positionering og anvendelsen af teorier og analysemetoder. Ved hjælp af et kultursammenlignende og tværkulturelt perspektiv giver kurset en analytisk referenceramme, der kan bruges af de studerende uanset faglig baggrund.

Engelsk titel

Social and cultural theory for cross-cultural and regional studies

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning for bachelortilvalg på Komparative Kulturstudier 2019-ordningen

 • Fagstudieordning Kandidattilvalg i komparative kulturstudier 2019-ordningen

Kurset henvender sig til BA og KA tilvalgsstuderende, som vil indføres i forskellige forståelser af kultur og samfund, og i hvorledes forskellig teoridannelser påvirker analyser af kulturelle og sociale dynamikker. Indføring anlægger et antropologisk og tværkulturelt perspektiv.  

Kurset er specialdesignet til tilvalgsstuderende. Det betyder, at det bygger på mange års erfaring med at optimere forskning og undervisning i tværfaglige kontekster. Din grunduddannelses særlige faglighed bliver sat i perspektiv og i spil i forhold til en mere omfattende faglig horisont.

Målbeskrivelse

BA tilvalg 2019-studieordning:
Kultur- og samfundsteori i komparative kulturstudier A (aktivitetskode HKKB10201E)
Kultur- og samfundsteori i komparative kulturstudier B (aktivitetskode HKKB10211E)

KA tilvalg 2019-studieordning:
Kultur- og samfundsteori i komparative kulturstudier A (aktivitetskode HKKK13001E) 
Kultur- og samfundsteori i komparative kulturstudier B (aktivitetskode HKKK13002E)

Forskellen mellem A og B ligger i bedømmelsesformen: A) 7-trinsskala, B) bestået/ikke-bestået.

Eksamen for både BA og KA er en bunden mundtlig prøve med 24 timers forberedelse. Du er selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. Du finder studieordningen her: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Undervisnings- og arbejdsformen vil være kombinerede forelæsninger og holdundervisning med diskussion og korte studenteroplæg.

Publi@Kom på KUA, lokale 11a.0.02, står for trykning af kursuslitteraturen i form af artikler og uddrag fra bøger samlet i to kompendier. Det første kompendium kan købes tæt på semesterstart, det andet trykkes senere. Der vil desuden være en grundbog på kurset. Denne kan købes i Academic Book, KUA

Der er mange tekster på engelsk

Komparative kulturstudier udbyder en række kurser specialdesignet til tilvalgsstuderende, der har interesse i at styrke deres viden om og kompetencer i kulturanalyse. Du finder kurserne i Kurser.ku.dk. Har du brug for vejledning i kursusvalg skal du tage kontakt til uddannelseskoordinator Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 328,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKKK0100EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Se skemalink herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lars Højer   (7-6f6b72686d6875436b7870316e7831676e)
Underviser

NN

Gemt den 15-02-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students