KL. GR Sprog og stilistik med oversættelse fra dansk til græsk

Kursusindhold

Kurset sigter mod at lære deltagerne at oversætte fra moderne dansk til klassisk attisk græsk i praksis, begyndende med kortere sætninger og senere tilbageoversættelser af originale tekststykker af egnet attisk prosa. Endvidere rummer kurset et element af stilistisk analyse, som med afsæt i relevante, antikke stilister praktiseres sideløbende med selve stiløvelserne

Engelsk titel

Greek Language and Stylistics with Translation from Danish into Greek

Uddannelse

Klassisk Græsk

Holdundervisning og øvelser

M.A. North & A.E. Hillard, Greek Prose Composition; (London 1954 el. sen.); H.C. Hynding, Græsk Formlære (København 1968 el. sen.); H.W. Smyth, Greek Grammar (Cambridge, MA 1984 el. sen.)

Studerende skal være indskrevet på kandidatuddannelsen i Klassisk Græsk.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0