KL.GR Græsk sprogkundskab

Kursusindhold

Kurset giver en grundig indføring i klassisk græsk syntaks, morfologi og sproghistorie (herunder dialekter), ligesom der vil blive gennemgået forskellige moderne positioner inden for sprogvidenskab og oversættelsesvurdering.

Engelsk titel

KL.GR The Greek Language: History, Grammar and Stylistics

Uddannelse

Klassisk Græsk

Målbeskrivelse

I kombination med kurset Oversættelse af græske og latinske tekster - teori og praksis, forbereder kurset til prøverne:

Græsk sprogkundskab (BA-niveau)

Græsk sprogkundskab (KA-sidefag)

Forelæsninger, holdundervisninger, øvelser og individuel vejledning.

Der udleveres ugentlige øvelsesopgaver, og herudover må de studerende have adgang til moderne grammatiker og ordbøger over klassisk græsk (fx Blomqvist & Jastrup (gram.) og Montanari (lex.)).

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0