KL.GR: Græsk seminar: Græsk filosofi

Kursusindhold

Der læses et udvalg af græske filosofiske tekster på originalsprog. Der fokuseres på filologisk og filosofisk detailanalyse med det formål at identificere og artikulere centrale filosofiske problemstillinger

Engelsk titel

KL.GR: Greek Seminar: Greek Philosophy

Uddannelse

Klassisk græsk

Målbeskrivelse

Kurset forbereder i kombination med kurset Græsk filosofi til prøven i græsk filosofi på bachelorniveau i Klassisk Græsk samt til prøver på KA-niveau og tilvalgsfag i Klassisk Græsk.

Holdundervisning

Kursuslitteratur meldes ud i Absalon inden kursusstart.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning -  Aktuelle studieordninger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0