KL.GR Græsk seminar: Retorik og talekunst

Kursusindhold

Mens kurset “Antik retorik og talekunst” – der forventes fulgt af seminarets deltagere som led i forberedelsen til prøven i “Græsk retorik og talekunst” – giver et større overblik over antik teoretisk retorik og græske og romerske taleres produktion, vil det græske seminars læsning have et mere fokuseret tekstvalg. 

Kurset præsenterer deltagerne for den græske retoriks og talekunsts historie og praksis. Der læses uddrag af Gorgias’ Forsvarstale for Palamedes og af Alexanderretorikken, og der læses to eller flere gravtaler (epitaphioi).

Til Gorgias’ Forsvar for Palamedes benyttes denne udgave:

T. Buchheim, Gorgias von Leontinoi: Reden, Fragmente und Testimonien. Übersetzt, mit einer Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von. Hamburg 20122.

Til Alexanderretorikken benyttes denne udgave:

P. Chiron, Ps.-Aristote, Rhétorique à Alexandre. Paris 2002.

Henvisninger til udgaver af gravtaler gives i løbet af semesteret.

Engelsk titel

KL.GR Græsk seminar: Retorik og talekunst

Uddannelse

Klassisk Græsk

Målbeskrivelse

Kurset forbereder sammen med kurset Antik retorik og talekunst til prøven i Græsk retorik og talekunst på bachelorniveau i Græsk samt til prøver på KA-niveau.

Holdundervisning, øvelser og klyngevejledning

Ud over de græske tekster vil deltagerne have gavn af adgang til disse værker:

G.A. Kennedy, A New History of Classical Rhetoric. Princeton 1994.

I. Worthington (ed.), A Companion to Greek Rhetoric. Malden 2007.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning -  Aktuelle studieordninger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKGB00621U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
  • Thomas Heine Nielsen   (5-706d71766d48707d7536737d366c73)
  • Adam Schwartz   (8-75656a796374767c426a776f306d7730666d)
Gemt den 29-06-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students