KL.GR Græsk seminar: Retorik og talekunst

Kursusindhold

Mens kurset “Antik retorik og talekunst” – der forventes fulgt af seminarets deltagere som led i forberedelsen til prøven i “Græsk retorik og talekunst” – giver et større overblik over antik teoretisk retorik og græske og romerske taleres produktion, vil det græske seminars læsning have et mere fokuseret tekstvalg. 

Kurset præsenterer deltagerne for den græske retoriks og talekunsts historie og praksis. Der læses uddrag af Gorgias’ Forsvarstale for Palamedes og af Alexanderretorikken, og der læses to eller flere gravtaler (epitaphioi).

Til Gorgias’ Forsvar for Palamedes benyttes denne udgave:

T. Buchheim, Gorgias von Leontinoi: Reden, Fragmente und Testimonien. Übersetzt, mit einer Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von. Hamburg 20122.

Til Alexanderretorikken benyttes denne udgave:

P. Chiron, Ps.-Aristote, Rhétorique à Alexandre. Paris 2002.

Henvisninger til udgaver af gravtaler gives i løbet af semesteret.

Engelsk titel

KL.GR Græsk seminar: Retorik og talekunst

Uddannelse

Klassisk Græsk

Målbeskrivelse

Kurset forbereder sammen med kurset Antik retorik og talekunst til prøven i Græsk retorik og talekunst på bachelorniveau i Græsk samt til prøver på KA-niveau.

Holdundervisning, øvelser og klyngevejledning

Ud over de græske tekster vil deltagerne have gavn af adgang til disse værker:

G.A. Kennedy, A New History of Classical Rhetoric. Princeton 1994.

I. Worthington (ed.), A Companion to Greek Rhetoric. Malden 2007.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning -  Aktuelle studieordninger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0