KL.GR/LAT/OLD - Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i antikkens materielle kultur og kunsthistorie inden for skulptur, arkitektur, maleri og møntvæsen, med særligt henblik på de historiske og kulturelle kontekster, monumenter må forstås i.

Engelsk titel

KL.GR/LAT/OLD - Greco-Roman Art and Archaeology

Uddannelse

Klassisk Græsk, Latin, Oldtidskundskab

Målbeskrivelse

Kurset forbereder til prøver på bachelorniveau i Klassisk Græsk og Latin samt til prøver på tilvalgsfag i henholdsvis Klassisk Græsk, Latin eller Oldtidskundskab under 2019-ordningen.

 

 

Holdundervisning, forelæsninger, øvelser og ekskursioner.

Undervisningen har form af forelæsninger og øvelser, og der gives løbende henvisninger til litteratur og undervisningsmateriale.

Som grundbøger benyttes: 

Mark D. Stansbury-O'Donnell, A History of Greek Art (Wiley Blackwell: Oxford 2015)

Steven L. Tuck, A History of Roman Art (Wiley Blackwell: Oxford 2015).

Uden A-niveau i latinsk og græsk propædeutik tages kurset under Oldtidskundskab.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Prøven har form af en af eksaminator ledet diskussion mellem eksaminator og eksaminand med henblik på beskrivelse, datering, fortolkning og perspektivering af græske og romerske monumenter.

Der prøves på grundlag af et billedmateriale vedr. 4-5 antikke monumenter fra det opgivne pensum og gengivelser af ét ikke-opgivet, efterantikt monument, der refererer til antikt formsprog. Billedmaterialet udvælges af eksaminator og udleveres til eksaminanden ved prøvens begyndelse.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

I forberedelseslokalet befinder sig en række af fagets standardopslagsværker og ordbøger. En liste herover findes på afdelingens hjemmeside eller udleveres på instituttets sekretariat. Ingen øvrige hjælpemidler er tilladt.

De noter, som eksaminanden udarbejder i forberedelsestiden, må medbringes til eksaminationen og frit anvendes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKGB00601U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
  • Thomas Heine Nielsen   (5-6b686c7168436b7870316e7831676e)
  • Adam Schwartz   (8-75656a796374767c426a776f306d7730666d)
Gemt den 28-06-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students