Kl. GR Græsk 1

Kursusindhold

Modulet giver den studerende kompetencer i: 


- at oversætte lettere græske originaltekster til dansk med brug af ordbog,   
  grammatik og paralleloversættelse(r) 

- at give en overordnet syntaktisk analyse af en ukompliceret græsk helsætning 

- elementær dansk grammatik 

- at anvende morfologisk viden som støtte til den syntaktiske analyse 

Engelsk titel

KL. GR Greek 1

Uddannelse

Propædeutik i Græsk

Undervisnings- og arbejdsformen er holdundervisning med aktiv inddragelse af den studerende.

Chr. Gorm Tortzen, PROLOGOS - Introduktion til græsk, Museum Tusculanum 2007 (ISBN 978-87-7289-467-6)

Chr. Gorm Tortzen, BASIS - Græsk grammatik for begyndere, Museum Tusculanum 1999 (ISBN 87-7289-426-1)

Berg, Oldgræsk-dansk ordbog, Gyldendal

Alle skal være indskrevet på Klassisk Græsk Propædeutik via Studenterservice.

Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse med opsyn.
Skriftlig aflevering
Pensum: Der opgives 15 normalsider græsk originaltekst fastlagt af underviseren. 1 normalside originaltekst kan erstattes af 2 normalsider konstrueret tekst.
Dette pensum gælder også for opgraderingsprøve til græsk 1.

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
- Deltagelse i mindst 80% af undervisningen
- Aflevering af 4 skriftlige opgaver på 1-3 normalsider hver.
- 1 mundtligt oplæg af 10 min.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0