ÅU KGR Klassisk Græsk 2 - fjernundervisning

Kursusindhold

Modulet giver den studerende kompetencer i:

 • at oversætte lettere græske originaltekster til dansk med brug af ordbog, grammatik og paralleloversættelse(r)
 • at give en overordnet syntaktisk analyse af en ukompliceret græsk helsætning
 • elementær dansk grammatik
 • an anvende morfologisk viden som støtte til den syntaktiske analyse
 • at vurdere oversættelser.
Engelsk titel

Classical Greek 2

Uddannelse

Propædeutik

Fjernundervisning via internettet med skriftlige afleveringer hver uge samt to lørdagsseminarer. Videomøder kan indgå.

 • Chr. Gorm Tortzen, PROLOGOS - Introduktion til græsk, Museum Tusculanum 2007 (ISBN 978-87-7289-467-6)

  Chr. Gorm Tortzen, BASIS - Græsk grammatik for begyndere, Museum Tusculanum 1999 (ISBN 87-7289-426-1)

  Holger Friis Johansen, Fri mands tale

  Undervisningsmateriale vil ligge i Absalon

Klassisk græsk 1 (15 ECTS) eller tilsvarende kundskaber

For at kunne deltage i fjernundervisningskurserne er det nødvendigt at have adgang til en computer (enten PC, eller Mac med styresystemet OS X) med internet-opkobling (bredbånd), et headset og webcam, men særlige computer-kundskaber er ikke påkrævet. Se også instituttets hjemmeside.

Skriftlig
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • E-læring
 • 180
 • Total
 • 180