KL. ARK Klassisk arkæologisk tema 1

Kursusindhold

Tema 1: Ars et natura: romersk idealskulptur som og i naturen

Med udgangspunkt i Sorcha Carey’s analyse af forholdet mellem kunst og natur i Plinius d. Ældres Historia Naturalis undersøger kurset ud fra materielle levn og med en fænomenologisk tilgang hvorledes romersk idealskulptur iscenesættes i forbindelse med naturen.

Engelsk titel

KL. ARK Classical Archaeology

Uddannelse

Klassisk Arkæologi

Holdundervisning, øvelser, ekskursioner, og individuel vejledning.

S. Carey, Pliny’s catalogue of culture: art and empire in the Natural History. Oxford 2003, især kapitel 5.

https://ebookcentral.proquest.com/lib/kbdk/detail.action?docID=422864&pq-origsite=primo

 

Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0