KL. ARK. Periodekursus 4 - Romesk Arkæologi

Kursusindhold

Kurset giver den studerende indblik i det romerske imperiums arkæologi fra republikansk tid til og med Konstantin den Store. Set i lyset af den romerske ekspansion er det en periode som medførte store forandringer for de områder som blev indlemmet i det romerske imperium fra Germanien og Britannien i nord, Gallien i vest, Syrien i øst og til Afrika i syd. Med udgangspunkt i en række konkrete monumenttyper som landskaber, byer, helligdomme, templer, grave, teatre, fora, huse, statsrelieffer, idealskulptur, mønter og keramik giver kurset indsigt i hvordan den materielle kultur var med til at definere hvad det ville sige at være romer i et stort imperium. Herunder diskuteres hvordan billeder især i Rom men også med enkelte nedslag i provinserne var med til at skabe og udvikle en fælles identitet omkring en række vigtige fænomener som kejserkult, circuslege (”panem et circenses” (Juvenal, Satire 10.77-81)), religiøse ritualer, og gennem en kontinuerlig demonstration af den romerske militærs overlegenhed overfor "de fremmede". Kort sagt, hvilken rolle spiller den materielle kultur og brug af billeder i hvordan den romerske kejser legitimerede sin magt i accept processen, og hvordan var billeder medvirkende til eller ligefrem essentielle for at holde sammen på så stort et imperium i så lang tid.  

Engelsk titel

KL. ARK. Archaeology, Period 4 - Roman Archaeology

Uddannelse

Klassisk Arkæologi

Holdundervisning, forelæsninger, øvelser, ekskursioner

Claridge, A., Rome: an Oxford Archaeological Guide, Oxford 2010 (2. udg.).

Henig, M., The luxury Arts: Decorative Metalwork, Engraved Gems and Jewellery, i: M. Henig (red.), A Handbook of Roman Art, Oxford 1995, 139-165.

King, A., Pottery, i: M. Henig (red.) A Handbook of Roman Art, Oxford 1995, 179-190.

Kleiner, D.E.E., Roman Sculpture, New Haven - London 1992, 1-353.

Ling, R., Roman Painting, Cambridge 1991.

Patterson, J.R., Living and dying in the city of Rome: houses and tombs, i: J. Coulston & H. Dodge (red.), Ancient Rome: The Archaeology of the Eternal City (Oxford University School of Archaeology Monograph 54), Oxford 2001, 259-289.

Ulrich, R.B. & C.K. Quenemoen (red.), A companion to Roman architecture. Hoboken 2014, 27-105, 207-263, 281-380.

Zanker, P., Augustus und die Macht der Bilder, München 1987 (alternativt den engelske udgave: The power of images in the Age of Augustus, 2000)

B.E. Borg (red.) A companion to Roman art. 2015

 

Hertil kommer diverse artikler, de individuelle pensa til monumentopgaverne, samt evt. anden litteratur under kurset.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
For studerende med specialisering i Klassisk arkæologi omfatter
aktiv undervisningsdeltagelse desuden en bunden praktisk monumentøvelse,
der indgår i prøven som supplement til pensum.
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKAB00601U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
  • Wolfgang Thomas Gerhard Filser   (15-7a726f696a64716a31696c6f766875436b7870316e7831676e)
  • Kristine Bülow Clausen   (5-6e756c6566436b7870316e7831676e)
Gemt den 04-01-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students