K. ARK Periodekursus 3 - Etruskisk Arkæologi (Klassisk Ark.)

Kursusindhold

Kurset giver et overblik over den etruskiske materielle kultur fra ca. 900 f.v.t fra den såkaldte Villanova kultur frem til 90 f.v.t. med indførelsen af den romerske Lex Iulia og Etruriens fulde indlemmelse i det romerske imperium. Kurset indledes med en gennemgang af disciplinens forskningshistorie og ud over at behandle enkelte temaer omkring især urbanisering, handel og religion lægges der også vægt på den etruskiske kulturs interaktion med nabokulturerne, herunder forholdet til den fønikiske, keltiske, græske og ikke mindst romerske kultur.

Engelsk titel

Archaeology, period 3

Uddannelse

Klassisk Arkæologi

Undervisningen foregår som holdundervisning, monumentopgaver fremlagt af de studerende og øvelser som gruppearbejde. I kurset indgår en række museumsbesøg, og individuel vejledning.

N.T. de Grummond, Etruscan Myth, Sacred History, and Legend, 2006

S. Haynes, Etruscan Civilization, 2000

J.-R. Jannot, Religion in Ancient Etruria, 2005

A. Naso (red.), Etruscology, 2017

S. Steingräber, Abundance of Life. Etruscan Wall Painting, 2006

J.M. Turfa (red.), The Etruscan World, 2013

Mundtlig
Individuel
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 154
  • Total
  • 238