Teknologiforståelse (Obligatorisk og konstituerende for profilen i Information og IT)

Kursusindhold

I dette kursus skal vi beskæftige os med den historiske, kulturelle og samfundsmæssige indlejring af teknologier, med særligt fokus på de digitale teknologier. I en vekselvirkning mellem teoretiske og tekniske perspektiver skal vi diskutere hvad teknologi er, hvordan forskellige teknologier spiller ind på vores hverdag samt hvordan vi som mennesker former teknologier. Vi skal analysere konkrete digitale teknologier og diskutere forskellige teoretiske indgangsvinkler – filosofiske, historiske og kulturelle perspektiver.

Undervisningen vil primært være diskussionsbaseret med individuelle øvelser, gruppeøvelser, mundtlige oplæg og peer feedback. Halvdelen af undervisningen vil være på engelsk, den anden halvdel på dansk. Eksamen kan aflægges på dansk eller engelsk.

Engelsk titel

Technology and Culture (Compulsory and constituent for the profile in Information and IT)

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • den historiske, kulturelle og samfundsmæssige indlejring af digitale teknologier til produktion, lagring, cirkulation og anvendelse af information og data.
 • teorier og metoder til analyse af de måder hvorpå udvalgte systemer, medier og platforme strukturerer information og data og gør disse søgbare via fx algoritmer og søgemaskiner.

 

Færdigheder i at

 • analysere og diskutere udvalgte systemer, medier og platforme i historisk, kulturelt, teknologisk og samfundsmæssigt perspektiv.
 • forklare og vurdere valget af og sammenhængen mellem teorier og metoder til analyse af udvalgte systemer, medier og platforme.

 

Kompetencer til at

 • diskutere forskellige teoretiske perspektiver i forhold til hinanden og vurdere de metodiske og analytiske konsekvenser forbundet med at anvende forskellige teorier til analyse af en konkret digital teknologi.
 • gennemføre og formidle en analyse af en konkret digital teknologi.

Forelæsninger, diskussioner i plenum, individuelle øvelser, gruppeøvelser, mundtlige oplæg og peer feedback.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Se Prøvebestemmelser og Særlige bestemmelser i studieordningen Fagstudieordning for Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling 2021
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Noter fra undervisningen

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HIVK03642U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skema i kursusbeskrivelsen
Kapacitet
1 hold á max. 35 studerende
Studienævn
Studienævnet for Informationsstudier (INF).
Udbydende institut
 • Institut for Informationsstudier (INF)
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Sille Obelitz Søe   (13-7a7073736c3576696c73707b81476f7c7435727c356b72)
 • Frans van der Sluis   (5-4e7a69767b48707d7536737d366c73)
Gemt den 02-11-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students