INF: Specialeseminar/Thesis Seminar, FORÅR

Kursusindhold

Seminaret er åbent for studerende på kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab og kulturformidling og som har en aktiv specialekontrakt i foråret.

Der vil blive lagt vægt på centrale aspekter relateret til et speciales enkelte komponenter: problemformulering, teori, metode, analyse og diskussion. Desuden diskuteres afgrænsning af emne, udvælgelse af empirisk materiale samt forhold omkring selve fremstillingen af resultater og perspektiver. Desuden vil der være fokus på de særlige forhold og udfordringer, der knytter sig til specialeskrivningsprocessen. Kurset vil veksle mellem læreroplæg, feedbacksessioner mellem studerende og bidrag fra gæsteundervisere

Engelsk titel

Thesis Seminar

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling

STO 2019: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsstudier/​informationsvidenskab_og_kulturformidling_ka.pdf

STO 2016: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsstudier/​informationsvidenskab_og_kulturformidling_ka_2016

 

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 12
  • Total
  • 12