Aflyst INF: Digital kulturformidling - BATV

Kursusindhold

Digital kulturformidling handler om at være på forkant med den digitale udvikling og forstå kulturformidling som både oplysning og dannelse, deltagelse og oplevelse. Den digitale omstilling har betydet forandringer i vores kulturelle og sociale omgangsformer, og det gælder naturligvis også kulturformidling. Digitaliseringen har dels gjort det muligt at digitalisere kulturarven og tilgængeliggøre den for borgerne i hidtil uset grad, dels har digitaliseringen, i form af forskellige medieteknologier, skabt nye muligheder for at udvide og berige brugernes møde med kunst og kultur.

Digital kulturformidling er interaktiv og giver dermed mulighed for en legende, deltagende og oplevelsesorienteret tilgang til dannelse og kulturforståelse. Nye digitale medie- og formidlingsformer har nemlig både betydning for den måde brugerne oplever og interagerer med kulturen, og hvordan det fysiske rum kan udvides og suppleres med digitale rum og artefakter, som dels kan understøtte en leg eller en fortælling, dels kan udvide beskuerens oplevelses- og erkendelsesrum.

Dette kursus vil introducere til centrale medie-, kultur- og formidlingsteorier, som skal danne grundlag for diskussioner af de muligheder, vilkår og udfordringer, der kendetegner kulturformidlingen i disse år. Kurset vil komme omkring prototyper og fremtidsværksted i en udforskende tilgang til at begribe digital kulturformidling. Målet med kurset er at give et teoretisk grundlag til at analysere og diskutere konkrete og potentielle formidlingsformer og reflektere over forskellige fysiske og digitale modaliteters styrker og svagheder. Tiden er kommet til at gentænke og nytænke kulturformidling i en digital æra.

Kurset er tilrettelagt med studenteraktivitet. Oplæg, gruppearbejde og workshops vil indgå som en del af undervisningen.

Engelsk titel

Digital Mediation

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • samspillet mellem brugere, fysiske og digitale rum.
 • relevante teorier om brugerroller i relation til interaktive medie- og formidlingsformer.
 • udviklingen inden for kulturformidling i lyset af digitale formidlingsformer.
 • forskellige aktørers og institutioners vilkår, intentioner og udfordringer med interaktiv kulturformidling.

 

Færdigheder i at

 • vurdere og perspektivere teorier og metoder med henblik på analyser af samspillet mellem aktører, brugere og digital kulturformidling.
 • analysere og vurdere styrker og svagheder ved digital kulturformidling i forhold til brugernes handlemuligheder og kulturinstitutioners formål.
 • undersøge forskellige aktørers og kulturinstitutioners formidlingsstragier i teori og praksis, herunder anvendelsen af digitale medieprodukter og brugerinddragelse.

 

Kompetencer i at

 • diskutere vilkår og udfordringer forbundet med digital kulturformidling.
 • planlægge og gennemføre en afgrænset undersøgelse af aktørers og kulturinstitutioners konkrete og potentielle formidlingsformer.
 • designe, på prototypeniveau, formidlingselementer i et medieprodukt for en given aktør eller kulturinstitution.

 

Forelæsninger, oplæg, gruppearbejde, workshop.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Huizinga, J. (1963/93). Homo ludens. Gyldendal
 • McElroy, K. (2017). Prototyping for Designers. O'Reilly Media
 • Sanderhoff, M. (2014). Sharing is Caring. SMK
 • Sørensen, A.S. & Kortbek, H.B. (2018). Deltagelse som kunst- og kulturformidling. Samfundslitteratur
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 16-20 normalsider.
Se nærmere detaljer under kursusbeskrivelsen i Fagstudieordning for BA-TV https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsstudier/​informationsvidenskab_og_kulturformidling_batv
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HIVB10076U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skema under kursusbeskrivelsen
Kapacitet
30 deltagere
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Helene Høyrup   (6-797376343334426a776f306d7730666d)
Gemt den 26-10-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students