Kulturel innovation

Kursusindhold

Innovation handler om at skabe værdi gennem nytænkning. Det være sig økonomisk, social, kulturel eller anden form for værdi. På kurset Kulturel innovation tager vi udgangspunkt i en række cases der kan illustrere problemstillinger og potentialer ved forskellige typer af udviklingsprojekter i kultursektoren.  Kursets målsætning er at skabe et teoretisk fundament for at kunne forstå, udvikle, organisere, lede og reflektere over kulturelle innovationsprojekter.  Fokus vil først og fremmest være på ABM-institutionerne, men der vil også være udblik til det øvrige kulturfelt. De valgte cases består dels af tekster og dels af materiale som de studerende selv indsamler i forbindelse med ekskursioner og feltarbejde

Engelsk titel

Cultural Innovation

Målbeskrivelse

Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • kulturel innovation, partnerskaber, deltagelseskultur og samskabelse i kulturfeltet
 • forskellige typer innovationsprojekter i ABM-institutioner og på tværs i kulturfeltet
 • projektstyringsteori og -værktøjer
 • organisationsteoretiske aspekter af organisering og ledelse af innovationsprojekter i kulturfeltet.

 

Færdigheder i at

 • analysere innovationsprojekter i netværk af institutioner, brugere og andre interessenter
 • analysere organisering og ledelse i kulturfeltet
 • vurdere og reflektere over metoder til innovation, udvikling og organisering af innovationsprojekter.

 

Kompetencer i at

 • vurdere forskellige tilgange til kulturel innovation
 • indgå i en faglig diskussion af organisering, styring og ledelse af innovationsprojekter i kulturfeltet
 • udvikle en projektide og reflektere over dens innovative potentiale samt mulige partnerskaber, finansiering og organisering.

Holdundervisning, mundtlige oplæg, workshop, ekskursioner og feedback

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Darsø, Lotte (2019): Innovationspædagogik. Samfundslitteratur.
 • Larsen, Håkon (2016): Performing Legitimacy, Studies in High Culture and the Public Sphere. Palgrave Macmillan.
 • Pedersen, Jacob C. (2019): Projektkompasset. Projektledelse i en foranderlig virkeldighed. Samfundslitteratur.
 • Sørensen, Anne S. & Kortbek, Hjørdis K. (2018): Deltagelse som kunst- og kulturformidling. Samfundslitteratur. 
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 16-20 normalsider
Se prøvebestemmelser i Studieordningen under kursusbeskrivelsen https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsstudier/​informationsvidenskab_og_kulturformidling_ba_2018
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5