Søgning og vidensorganisation

Kursusindhold

Kurset omfatter introduktion til grundlæggende teorier,  metoder og modeller indenfor felterne informationssøgning og vidensorganisation.  Kurset giver de studerende: i) en forståelse for kategorier og begreber, og deres forankring i sprog, filosofi og digital modellering, ii) en forståelse for vidensorganisation og information i teori og praksis, iii) konkret erfaring med brug af software til at modellere og organisere en viden, iv) kompetencer i grundlæggende informationssøgning, samt v) forståelse for metoder til informationsanalyse. Kurset tematiserer tillige hvorledes søgning og vidensorganisation knytter sig til informationsarkitektur og metadata.

Engelsk titel

Searching and Knowledge Organization

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Ved prøven kan den studerende demonstrere:


Viden om og forståelse af

 • Centrale begreber og teorier om informationssøgning og vidensorganisation
 • principper for kategorisering og klassifikation
 • brugeres informationspraksis

 

Færdigheder i at

 • Redegøre for metoder til undersøgelse af informationspraksis
 • analysere informationsbehov, foretage søgning og analysere søgeresultater
 • designe en informationsarkitektur.

 

Kompetencer i at

 • Planlægge og udføre informationssøgning, -analyse og vidensorganisation
 • evaluere informationssøgnings- og vidensorganisationssystemer.

Holdundervisning, gruppeøvelser, studenteroplæg, workshops, feedback

Eksempler på litteratur:

 • Day, R. E. (2014). Indexing it all, the subject in the age of documentation, information, and data (M. Buckland, J. Furner, & M. Krajewski Eds.). Cambridge, MA: MIT Press.

 • Frické, M. (2012). Logic and the organization of information. New York: Springer.

 • Rosenfeld, L., Morville, P., & Arango, J. (2015). Information Architecture: For the web and beyond (4 ed.): O’Reilly.

 

 • Seidl, M., Scholz, M., Huemer, C., & Kappel, G. (2015). UML@ Classroom. An introduction to object-oriented modeling Heidelberg: Springer.
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Eksaminationssprog: Dansk
Portfolioen består af en række bundne opgaver, der stilles i løbet af semesteret. Se prøvebestemmelser i fagstudieordningen under kursusbeskrivelsen https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsstudier/​informationsstudier_ba
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5