Platforme og systemer

Kursusindhold

Kurset ”Platforme og Systemer” giver et indblik i de centrale begreber angående netværksteknologi og efterstræber at udvikle konceptuelle forståelsesrammer for internettets teknologi herunder kommunikationsprotokoller og tingenes internet (internet of things). Via en kombination af forelæsninger og praksisøvelser skal deltagerne tilegne sig indblik i informationssystemer og digitale platforme samt udvikle elementære IT-løsninger. Efter kurset vil de studerende være i stand til, at vurdere og indgå i dialog omkring potentialer, betingelser og virkninger for systemer og platforme, når det gælder anvendeligheden af netværksbaseret informationsteknologi.

Engelsk titel

Platforms and Systems

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Ved prøven kan den studerende demonstrere:


Viden om og forståelse af

 • teknologien bag internettet, samt nyere netværksteknologier
 • søgemaskiner, recommender systems og informationsvisualisering
 • grundelementer i Internet-of-things

 

Færdigheder i at

 • redegøre for teknologien bag konkrete internetanvendelser
 • programmere IT-løsninger, såsom databaser, apps eller dynamiske websider
 • visualisere information som redskab til formidling

 

Kompetencer i at

 • identificere og diskutere muligheder og begrænsninger i anvendelser af internettets teknologi
 • vurdere konsekvenser af platforme og systemer for informationspraksisser på internettet

Holdundervisning, forelæsninger, workshops, øvelser. Det ene holds undervisning vil foregå på engelsk.

Eksempler på litteratur:

 • Aggarwal, C. C. (2016). Recommender Systems. The Textbook.  Springer Nature.
 • McGrath, M. 2020. HTML, CSS & JavaScript in easy steps. In Easy Steps Limited.
 • Sunyaev, A. 2020. Internet Computing: Principles of Distributed Systems and Emerging Internet-Based Technologies. Springer.
 • Viescas, J. L. 2018. SQL queries for mere mortals, a hands-on guide to data manipulation in SQL, 4th ed. Addison-Wesley.

Det ene holds undervisning vil foregå på engelsk.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk eller Engelsk
Bunden 7-dages hjemmeopgave. Se særlige prøvebestemmelser under kursusbeskrivelsen i Fagstudieordningen: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsstudier/​informationsstudier_ba
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5