INF: Internet og samfund

Kursusindhold

Internettet har forandret samfundet og er på forholdsvis kort tid blevet en integreret del af samfundsordenen, hvor både private, offentlige, statslige og multinationale aktører har forskellige interesser i brugen af internettet. I dette kursus ser vi på, hvordan denne historiske forandring har fundet sted og hvilke konsekvenser, det har medført. Vi skal arbejde med internettet som teknologi og som en institution, der har betydning i menneskers hverdag og for vores samfund som helhed. Vi skal undersøge, hvad internettet er, dets historiske forankring, og hvilken rolle og betydning det har i informationssamfundet. Helt konkret skal vi undersøge og analysere forskellige digitale fænomener, som fx big data, hacking og databeskyttelse, som vi skal analysere med udgangspunkt i filosofi, etik og teorier, der fokuserer på at forstå samspillet mellem teknologi, menneske og samfund. 

Mulige emner:

 • Overvågning
 • Regulering og politik
 • Internettets historie
 • Big Data
 • Informationssamfundets strukturer og aktører
 • Internetaktivisme
Engelsk titel

Internet and Society

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • internettet som medieteknologi, kulturplatform og netværk
 • datatilgange og problemstillinger i samspillet mellem internet, menneske og samfund.
 • kultursociologiske, filosofiske og etiske teorier og begreber og deres relevans i forhold til analyse af internettet i samspil med mennesker og samfund
 • informationssamfundets historie, dets strukturer og aktører, herunder internettets og computerens historie.

 

Færdigheder i at

 • redegøre for og diskutere problemstillinger i samspillet mellem internet, menneske og samfund.
 • analysere samspillet mellem internet, menneske og samfund.
 • perspektivere internettet som del af en historisk samfundsfor-mation og udvikling.

 

Kompetencer i at

 • anvende informations- og teknologifilosofi til kritisk at reflektere over etiske problemstillinger i samspillet mellem internet, men-neske og samfund
 • identificere og vurdere digitale fænomener ud fra historiske, kultursociologiske og filosofiske begreber.

Holdundervisning, forelæsning, caseundervisning, øvelser. - Noget af undervisningen vil foregå på engelsk

Ex. på litteratur der tænkes anvendt i kurset:

 • van Dijck, José et al. (2018) The Platform Society: Public Values in a Connective World
 • Robert V. Kozinets. 2015. Netnography: Redefined. Sage Publ.
 • Michael Lynch. 2016. The Internet of Us: Knowing More and Understanding Less in the Age of Big Data. New York: Liveright Publishing.
 • Casper Bruun Jensen, Peter Lauritsen og Finn Olesen. 2007. Introduktion til STS – Science, Technology, Society. Kbh: Hans Reitzels Forlag.
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HIVB00231U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skema under kursusbeskrivelsen
Kapacitet
2 hold á 30 studerende
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Laura Skouvig   (13-74697d7a69367b73777d7e716f48707d7536737d366c73)
 • Martin Muderspach Thellefsen   (17-796d7e80757a3a807471787871727f717a4c7481793a77813a7077)
Gemt den 27-10-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students