Bachelorprojekt

Kursusindhold

Bachelorprojektet er normeret til 15 ECTS og er placeret på det tredje studieår i bachelorforløbet, dvs. på 5. eller 6.semester. Målet er, at den studerende gennem projektet demonstrerer evne til selvstændigt og kritisk at anvende fagets teorier og metoder på en selvvalgt teoretisk eller praktisk problemstilling inden for informationsstudier. Bachelorprojektet skal endvidere afspejle, at den studerende er i stand til at søge, vurdere og anvende den væsentligste forskning/litteratur og andre materialer, der er relevante for projektets emne.

Engelsk titel

Bachelor's project

Målbeskrivelse

Kompetencemål og faglige mål for modulet:

Studerende indskrevet på BA STO 2015 - Se studieordning modul 10

  http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/informationsvidenskab-og-kulturformidling/informationsvidenskab_og_kulturformidling_ba.pdf

Studerende indskrevet på BA STO 2018/2019 - Se kurset Bachelorprojekt

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/informationsstudier/informationsstudier_ba

Der afholdes én introduktionsforelæsning ved semesterstart
Derudover tilbydes der 2 workshops
Vejledning ved tildelt vejleder

Mundtlig
Individuel
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30
Hjemmeopgave
Eksaminationssprog: Dansk eller Engelsk. Hvis hjemmeopgaven er skrevet på dansk, skal resuméet være på på engelsk.
Resuméet indgår i helhedsbedømmelsen. Den studerendes stave- og formuleringsevne
indgår i den samlede bedømmelse med vægten 5 %, og det faglige
indhold vægtes med 95 %.
Omfang: se gældende studieordning
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 397,5
 • Seminar
 • 12
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HIVB00221U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Vejledning efter aftale
Kapacitet
Ubegrænset
Studienævn
Studienævnet for Informationsstudier (INF).
Udbydende institut
 • Institut for Informationsstudier (INF)
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Trine Louise Schreiber   (15-7d7b72776e377c6c717b6e726b6e7b49717e7637747e376d74)
Underviser

Volkmar Engerer - afholder 2 workshops
Vejledere udpeges blandt instituttets undervisere

Gemt den 19-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students