Digital kultur

Kursusindhold

Kurset Digital Kultur sætter fokus på, hvordan digitale medier og infrastrukturer har indflydelse på såvel det aktuelle samfund som den nutidige kulturformidling.  

Kurset introducerer til centrale kommunikations-, kultur- og medieteorier, som skal danne grundlag for diskussioner af de muligheder og udfordringer, som den digitale kultur både skaber og bliver skabt af. Den digitale udvikling vil blive diskuteret i en institutionel og samfundsmæssig kontekst. Målet med kurset er at give et teoretisk grundlag til at diskutere og analysere vilkår og problemstillinger knyttet til digital kultur og at analysere konkrete medieplatforme, kulturformer og institutioner i forhold til brugergrupper, videndeling og formidling.

Emner som fx diskuteres i kurset:

 • Digitale medier og hverdagsliv
 • Digital kulturformidling
 • Digital infrastruktur
 • Dannelse og offentlighed i en digital kontekst
 • Digital læsning
Engelsk titel

Digital Culture

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Ved prøven kan den studerende demonstrere:


Viden om og forståelse af

 • centrale teorier og begrebers anvendelse og relevans i forhold til digitale kulturer
 • begreber og teorier til analyse af digitale fænomener
 • problemstillinger inden for aktuelle fænomener i digitale kulturer.

 

Færdigheder i at

 • identificere problemstillinger i digitale kulturer
 • sammenligne forskellige teorier og begreber til analyse af problemstillinger i digitale kulturer
 • eksemplificere problemstillinger i digitale kulturer inden for de to specialiseringer Information og IT og Arkiver, Biblioteker og Museer (ABM).

 

Kompetencer i at

 • diskutere anvendelsen af udvalgte teorier og begreber til analyse af en problemstilling inden for digitale kulturer.
 • analysere en given problemstilling inden for digitale kulturer med udgangspunkt i udvalgte teorier og begreber.
 • indgå i faglig dialog om udfordringer ved digitale fænomener in-den for de to specialiseringer Information og IT og Arkiver, Bib-lioteker og Museer (ABM)

Forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, oplæg

Eksempler på litteratur:

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30
Eksaminationssprog: Dansk
Se særlige bestemmelser fagstudieordningen under kursusbeskrivelsen. Digital kultur (obligatorisk og konstituerende)
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Under forberedelsen: alle hjælpemidler er tilladt.

Under Eksaminationen: Noter udarbejdet i forberedelsen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HIVB00211U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skema under kursusbeskrivelsen.
Kapacitet
90 deltagere fordelt på 2 hold
Studienævn
Studienævnet for Informationsstudier (INF).
Udbydende institut
 • Institut for Informationsstudier (INF)
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Casper Hvenegaard Rasmussen   (21-66316b796871686a64647567756476707876766871436b7870316e7831676e)
 • Helene Høyrup   (6-7d777a383738466e7b7334717b346a71)
Underviser

Samme som kursusansvarlige

Gemt den 19-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students