Italiensk - Regionernes Italien

Kursusindhold

Med udgangspunkt i Italiens forskellige regioner og deres relationer til hinanden og til Italien som helhed sætter vi fokus på en udvalgt regions historiske, kulturelle og sproglige særtræk.

Der opøves færdigheder i at:

 • redegøre for emnet som helhed og diskutere væsentlige faglige problemstillinger inden for et særligt studeret område på en klar og nuanceret måde
 • placere det særligt studerede emne i forhold til bredere faglige sammenhænge
 • diskutere det valgte emne i sammenhæng med relevante teoridannelser og videnskabelige metoder
Engelsk titel

Italian - The Regions of Italy

Uddannelse

Italiensk

Holdundervisning med løbende skriftlige afleveringer, mundtlige oplæg og andre aktiviteter i timerne

Prøven i regionernes Italien og mundtlig sprogfærdighed på italiensk gennemføres som én samlet prøve med særskilt bedømmelse og særskilt karakter.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i materialet udarbejdet til den
skriftlige prøve i skriftlig sprogfærdighed på italiensk, hvis den skriftlige og
den mundtlige eksamen tages i samme eksamenstermin (ordinær samt syge-
/reeksamen). Prøven kan inkludere yderligere perspektiver inden for det
valgte emne.
Når fagelementet regionernes Italien tages uden tilknytning til fagelementet
skriftlig sprogfærdighed på italiensk aft

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Fri mundtlig prøve. Omfang 20 minutter, uden forberedelse, med udgangspunkt i bunden skriftlig prøve (3 timer præsenseksamen).

Prøven i Regionernes Italien og Mundtlig Sprogfærdighed på italiensk gennemføres som én samlet eksamen, men med særskilt bedømmelse af hhv. emnedelen og sprogfærdighedsdelen. Den mundtlige prøve tager som nævnt udgangspunkt i materialet udarbejdet til prøven i Skriftlig Sprogfærdighed på italiensk, der også bedømmes med særskilt karakter.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5