Italiensk - Frit emne med oversættelse

Kursusindhold

Modulet består af to undervisningsforløb:

Oversættelse italiensk-dansk og dansk italiensk (HJ)

Der opøves færdigheder i at

 • oversætte en italiensk tekst til en korrekt og velfungerende dansk tekst, der præcist gengiver indholdet, bevarer originalens stilniveau og teksttypologisk ækvivalere med originalen
 • oversætte en dansk tekst til et dækkende italiensk ved anvendelse af korrekt italiensk morfologi og syntaks
 • redegøre dækkende for grundlæggende problemstillinger inden for oversættelsesteori og -kritik og komparativ sprog- og teksttypologi og eksemplificere og diskutere disse i forhold til den givne tekst
 • selvstændigt beskrive væsentlige sproglige, stilistiske, genre- og situationsbetingede forskelle mellem italienske og danske tekster og indkredse, hvor disse forskelle kan give anledning til problemer i oversættelsen af en given tekst
 • diskutere og vurdere egen og andres oversættelsespraksis på systematisk og reflekteret vis
 • udnytte de foreliggende hjælpemidler på en formålstjenlig måde.

 

Italiano aziendale (CG)

Obiettivo del corso è l’introduzione alla terminologia aziendale italiana. Le lezioni si sviluppano attorno ad argomenti tipici dell’ambito economico come per esempio l’azienda, i contratti, il business plan, il marketing, l’eCommerce, la globalizzazione nonché la direzione e l’organizzazione aziendale. Il corso contiene esercizi comunicativi pratici sia orali che scritti come presentazioni, richieste, ordini, lettere commerciali, riunioni aziendali, descrizioni prodotti e servizi e simile. Il corso si svolge in lingua italiana con brevi spiegazioni in danese qualora sia opportuno confrontare la cultura e la terminologia italiana con quella danese. Oltre alla letteratura obbligatoria, il docente fornisce materiale e esercizi da scaricare durante il corso.

Engelsk titel

Italian - Free Topic with Translation

Uddannelse

Italiensk

Holdundervisning

Oplyses på Absalon.

Ikke relevant
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Oplyses senere.
Portfolioen uploades i digital eksamen: Deadline 5. januar 2022.
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Italiensk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HITKE2101U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
See link to schedule
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Hanne Jansen   (6-6a63706c6370426a776f306d7730666d)
 • Carina Graversen   (6-697c6c363a3b426a776f306d7730666d)
Gemt den 12-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students