Italiensk - Regionernes Italien inkl. sprogfæridghed (KASF)

Kursusindhold

Med udgangspunkt i Italiens forskellige regioner og deres relationer til hinanden og til Italien som helhed sætter vi fokus på en udvalgt regions historiske, kulturelle og sproglige særtræk. Sideløbende arbejder vi med mundtlig og skriftlig sprogfærdighed, således at I på korrekt italiensk (med beherskelse af passende register og relevant kommunikationsstrategi) kan præsentere og diskutere emner tilknyttet den udvalgte region. 

 

Engelsk titel

Italian - The Regions of Italy incl. Written and Oral Language Proficiency in Italian (KASF)

Uddannelse

Italiensk

Holdundervisning med løbende skriftlige afleveringer, mundtlige oplæg og andre aktiviteter i timerne

Prøven i regionernes Italien og mundtlig sprogfærdighed på italiensk gennemføres som én samlet prøve med særskilt bedømmelse og særskilt karakter.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i materialet udarbejdet til den
skriftlige prøve i skriftlig sprogfærdighed på italiensk, hvis den skriftlige og
den mundtlige eksamen tages i samme eksamenstermin (ordinær samt syge-
/reeksamen). Prøven kan inkludere yderligere perspektiver inden for det
valgte emne.
Når fagelementet regionernes Italien tages uden tilknytning til fagelementet
skriftlig sprogfærdighed på italiensk aft

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Fri mundtlig prøve. Omfang 20 minutter, uden forberedelse, med udgangspunkt i bunden skriftlig prøve (3 timer præsenseksamen).

Prøven i Regionernes Italien og Mundtlig Sprogfærdighed på italiensk gennemføres som én samlet eksamen, men med særskilt bedømmelse af hhv. emnedelen og sprogfærdighedsdelen. Den mundtlige prøve tager som nævnt udgangspunkt i materialet udarbejdet til prøven i Skriftlig Sprogfærdighed på italiensk, der også bedømmes med særskilt karakter.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Italiensk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HITK04481U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Se skemalink
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Hanne Jansen   (6-6c65726e6572446c7971326f7932686f)
 • Erling Strudsholm   (6-777876796877446c7971326f7932686f)
Gemt den 11-10-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students