Italiensk - Frit emne på Italiensk: Introduktion til litterært og sprogvidenskabeligt emne (BATV)

Kursusindhold

Emnet består af to forløb:

  • Introduktion til litterært emne
  • Introduktion til sprogvidenskabelig emne

 

Begge introduktioner følges efter behov op af studiekreds, klyngevejledning og/eller individuel vejledning.

Litterært emne (PSL):

Elena Ferrantes L’amica geniale (2011). Forløbet giver en præsentation af forskellige teoretiske begreber og problemstillinger, bl.a. udviklingsromanen som genre, det kvindelige venskab, receptionen af værket i udvalgte lande, stilistiske virkemidler som sammenligningen og intertekstualiteten.

Sprogligt emne (ES):

Det talte sprogs grammatik. Med udgangspunkt i introduktion af den diamesiske variation (forskelle betinget af kommunikationsmidlet, primært forskelle mellem talt og skrevet italiensk) præsenteres forskellige emner og teoretiske tilgange og analysemetoder i forbindelse med studiet af talesprog.

Engelsk titel

Italian - Free Topic: Introduction to literary and linguistic topic (BA Elective)

Uddannelse

Italiensk

Holdundervisning, studiekreds og vejledning.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Én stor hjemmeopgave, 21-25 sider.
Portfolioen uploades i digital eksamen: Deadline 5. januar 2022.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 353,5
  • Total
  • 409,5