Italiensk - Frit emne på Italiensk: Introduktion til litterært og sprogvidenskabeligt emne (BATV)

Kursusindhold

Emnet består af to forløb:

 • Introduktion til litterært emne
 • Introduktion til sprogvidenskabelig emne

 

Begge introduktioner følges efter behov op af studiekreds, klyngevejledning og/eller individuel vejledning.

Litterært emne (PSL):

Elena Ferrantes L’amica geniale (2011). Forløbet giver en præsentation af forskellige teoretiske begreber og problemstillinger, bl.a. udviklingsromanen som genre, det kvindelige venskab, receptionen af værket i udvalgte lande, stilistiske virkemidler som sammenligningen og intertekstualiteten.

Sprogligt emne (ES):

Det talte sprogs grammatik. Med udgangspunkt i introduktion af den diamesiske variation (forskelle betinget af kommunikationsmidlet, primært forskelle mellem talt og skrevet italiensk) præsenteres forskellige emner og teoretiske tilgange og analysemetoder i forbindelse med studiet af talesprog.

Engelsk titel

Italian - Free Topic: Introduction to literary and linguistic topic (BA Elective)

Uddannelse

Italiensk

Holdundervisning, studiekreds og vejledning.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Én stor hjemmeopgave, 21-25 sider.
Portfolioen uploades i digital eksamen: Deadline 5. januar 2022.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Italiensk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HITB0221EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
See link to schedule
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Erling Strudsholm   (6-7b7c7a7d6c7b48707d7536737d366c73)
 • Pia Schwarz Lausten   (7-756a7e7c7d6e7749717e7637747e376d74)
Gemt den 26-05-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students