Italiensk - Propædeutik B (BASF/BATV)

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

- forstå talt og skrevet italiensk, der ikke er forbundet med særlige vanskeligheder

-  oversætte en lettere tekst fra italiensk til dansk og besvare grammatiske spørgsmål i tilknytning hertil

- tale et enkelt italiensk

Engelsk titel

Italian - Propedeutics B (BASF/BATV)

Uddannelse

Italiensk

Holdundervisning

Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende
termin.

Ikke relevant
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveform: Bunden skriftlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Omfang: 3 timer.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviser.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk og italiensk.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveform: Bunden skriftlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Omfang: 3 timer.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviser.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk og italiensk.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 325,5
  • Total
  • 409,5