Italiensk - Propædeutik B (BASF/BATV)

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

- forstå talt og skrevet italiensk, der ikke er forbundet med særlige vanskeligheder

-  oversætte en lettere tekst fra italiensk til dansk og besvare grammatiske spørgsmål i tilknytning hertil

- tale et enkelt italiensk

Engelsk titel

Italian - Propedeutics B (BASF/BATV)

Uddannelse

Italiensk

Holdundervisning

Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende
termin.

Ikke relevant
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveform: Bunden skriftlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Omfang: 3 timer.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviser.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk og italiensk.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveform: Bunden skriftlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Omfang: 3 timer.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviser.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk og italiensk.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Italiensk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HITÆ00041U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Propædeutik
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Agnethe Grazia Sørensen Calledda   (6-6c667c3b3333426a776f306d7730666d)
 • Stine Maria Nielsen   (6-78706e353437426a776f306d7730666d)
Gemt den 13-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students