Italiensk - Propædeutik A (BASF/BATV)

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 - forstå talt og skrevet italiensk, der ikke er forbundet med særlige vanskeligheder

 -  oversætte en lettere tekst fra italiensk til dansk og besvare grammatiske spørgsmål i tilknytning hertil

 - tale et enkelt italiensk

 

Engelsk titel

Italian - Propedeutics A

Uddannelse

Italiensk

Holdundervisning

Ikke relevant
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
Omfang: 20 minutter. Der gives 20 minutters forberedelsestid.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk og italiensk.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
Omfang: 20 minutter. Der gives 20 minutters forberedelsestid.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk og italiensk.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 325,5
  • Total
  • 409,5