Aflyst ÅU ITA - Grammatik og kommunikation (BASF/BATV) (forår 2022)

Kursusindhold

Modulet består af følgende undervisningsforløb:

 • Grammatik
 • Mundtlig kommunikation
 • Skriftlig kommunikation

 

Der opøves færdigheder i at:

 • redegøre for og diskutere grammatiske problemstillinger inden for italiensk og kontrastivt italiensk-dansk
 • oversætte lettere italienske tekster til dansk og lettere danske tekster til italiensk
 • forstå og anvende forskellige registre på italiensk
 • resumere og diskutere indholdet af mundtlige/skriftlige tekster på italiensk
 • producere sproglige passager på italiensk, mundtligt og skriftligt.
Engelsk titel

ÅU ITA - Grammar and Communication (BASF/BATV) (spring 2022)

Uddannelse

Italiensk

Holdundervisning

Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk. Hans Reitzels Forlag

Forsberg: La grammatica. Gyldendal

Trifone & Palermo: Grammatica italiana di base. Zanichelli

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, Portfolio, Portfolio uploadet i digital eksamen: Deadline 8. Juni 2022
Portfolien består af to oversættelser med grammatisk kommentar, et mundtligt oplæg (med abstract og refleksionspapir), fem skriftlige opgaver og en afsluttende mundtlig tekstpræsentation med grammatisk analyse (med refleksionspapir).
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 48
 • Forberedelse (anslået)
 • 361,5
 • Total
 • 409,5