Aflyst ÅU ITA - Propædeutik A + B (BASF/BATV) (efterår 2021/forår 2022)

Kursusindhold

Kurset giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • det italienske sprog på et niveau svarende til gymnasiets A-niveau.
 • italiensk morfologi og elementær grammatisk analyse.
 • temaer i italiensk moderne kultur og samfundsforhold.

 

Færdigheder i at

 • forstå talt og skrevet italiensk, der ikke er forbundet med særlige vanskeligheder.
 • oversætte en lettere tekst fra italiensk til dansk og dansk til italiens på ovennævnte niveau.
 • analysere elementære grammatiske strukturer med udgangspunkt i en konkret tekst.

 

Kompetencer i at

 • kommunikere på italiensk, såvel mundtligt som skriftligt, på ovennævnte niveau.
Engelsk titel

ÅU ITA - Propedeutics A + B (BASF/BATV) (fall 2021/spring 2022)

Uddannelse

Italiensk

Kurset er online.
Intensivt sprogkursus. Holdundervisning med skriftlige og mundtlige oplæg.

Eksamenerne i Propædeutik A og Propædeutik B aflægges i sommeren 2022.

Ikke relevant
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​italiensk/​

Eksamenerne i Propædeutik A og Propædeutik B aflægges i sommeren 2022.

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 96
 • Forberedelse (anslået)
 • 723
 • Total
 • 819